Chronological

Year Painter Work Period Country
1777 Nicolai Abraham Abildgaard Ymer and Audhumbla Norse Antiquity Denmark
1778 Johannes Wiedewelt Sketches for Ewald’s “The Death of Balder” Norse Antiquity Denmark
1780 Nicolai Abraham Abildgaard Christian I Proclaiming Holstein a Duchy Union Period Denmark
1781 Nicolai Abraham Abildgaard Christian III succouring Denmark Age of Discord Denmark
1781 Nicolai Abraham Abildgaard Frederick II Builds Kronborg Castle at Elsinore Age of Discord Denmark
1782 Nicolai Abraham Abildgaard Christian IV Aboard his Flagship “The Trinity” Age of Discord Denmark
1784 Nicolai Abraham Abildgaard Christian V Presents Danish Law Age of Discord Denmark
1785 Nicolai Abraham Abildgaard Magnus Stenbock surrenders the Fortress of Tønningen to Frederick IV Age of Discord Denmark
1787 Nicolai Abraham Abildgaard Frederick V as Patron of Sciences and the Arts Age of Discord Denmark
1787 Nicolai Abraham Abildgaard The Construction of Copenhagen’s Dock during the Reign of Christian VI Age of Discord Denmark
1788 Nicolai Abraham Abildgaard The Abolition of Adscription in 1788 Age of Discord Denmark
1789 Johan Tietrich Schoultz Galären Kalmar på väg till Åbo 4 november 1788 Age of Discord Sweden
1790 Nicolai Abraham Abildgaard Christian VII uniting the ducal Part with the royal Part of Holstein Age of Discord Denmark
1790 Johan Peter Cumelin Batalj mellan svenska och ryska flottorna tre mil från Cronstadt Age of Discord Sweden
1791 Johan Tietrich Schoultz Anfallet på Fredrikshamn 20 maj 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Fredrikshamn 29 juli 1788 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Landbatteri i eld vid Lappvik 16-17 oktober 1788 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Hangöudd 17 oktober 1788 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Galären Kalmar i strid vid Porkala 30 juli 1789 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Drabbningen vid Korkiansari 15 augusti 1789 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Svensksund 24 augusti 1789 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Porkala 26 augusti 1789 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Porkala 27-28 augusti 1789 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Ryskt anfall mot Barösund 18 september 1789 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Ryska flottan i Barösund 19 september 1789 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Anfallet på Trångsund 15 juni 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Uransari 16 juni 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Skärmyttsling vid Koivisto 2-3 juli 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Skärmyttsling vid Biskopsö 3 juli 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Utbrytningen från Viborg 3 juli 1790 1. Skedet Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Utbrytningen från Viborg 3 juli 1790 2. Skedet Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Utbrytningen från Viborg 3 juli 1790 3. Skedet Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Utbrytningen från Viborg 3 juli 1790 4. Skedet Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Svensksund 9 juli 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Svensksund 10 juli 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Konungen lämnar flottan 18 augusti 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Nattlig signalering 29 augusti 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Överfart å Ålandshav 9 oktober 1790 Age of Discord Sweden
1792 Johan Tietrich Schoultz Ankomsten till Stockholm 16 oktober 1790 Age of Discord Sweden
1796 Pierre Hubert L’Archevêque and Johan Tobias Sergel Gustaf II Adolf (statue, Stockholm) Age of Discord Sweden
1798 Carl Wilhelm Svedman Konung Gustaf Adolph med Hr Johan Baner utom Riksgränsen Age of Discord Sweden
1798 Eric Cainberg Konung Gustaf Adolph med Johan Banér Age of Discord Sweden
1798 Carl Robert Fahlcrantz Konung Gustaf Adolph med Johan Banér Age of Discord Sweden
1798 Anders Johan Hansson Konung Gustaf Adolph med Johan Banér Age of Discord Sweden
1798 Fredric Ulric Åberg Konung Gustaf Adolph med Johan Banér Age of Discord Sweden
1798 Niclas Lafrensen Fröken Ebba Brahe, skrivande på en fensterruta Age of Discord Sweden
1798 Niclas Lafrensen Konung Gustaf Adolphs förmälning uti Berlin Age of Discord Sweden
1799 Johan Tietrich Schoultz Skärgårdsflottan i “Bataillen vid Fredrichshamn, d. 15de May 1790, Då Svenska Flottan, under Konungens Egit befäl ärövrade 40 Ryska Fartyg” Age of Discord Sweden
1799 Carl Wilhelm Svedman Gustaf Vasa yppar för sin syster och dess Man Joachim Brahe, sit beslut, at gripa tiol vapen, emot Christiern Union Period Sweden
1799 Carl Wilhelm Svedman Gustaf Vasa emottager Rikets Ständers försäkran, om Arf-Föreningen Age of Discord Sweden
1799 Pehr Emanuel Limnell Konung Gustaf Adolphs död vid Lützen Age of Discord Sweden
1799 Eric Cainberg Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm Union Period Sweden
1799 Carl Robert Fahlcrantz Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm Union Period Sweden
1799 Anders Johan Hansson Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm Union Period Sweden
1799 Anders Melander Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm Union Period Sweden
1799 Carl Wilhelm Svedman Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm Union Period Sweden
1799 Olof Eric Roselius Gustaf Vasa ärhåller tidningen om Blodbadet i Stockholm Union Period Sweden
1800 Nils Hagelberg Konung Gustaf I:s sista afsked af Rikens Ständer Age of Discord Sweden
1800 Anders Johan Hansson Konung Gustaf I:s sista afsked af Rikens Ständer Age of Discord Sweden
1800 Anders Melander Konung Gustaf I:s sista afsked af Rikens Ständer Age of Discord Sweden
1800 Niclas Lafrensen Drottning Christina samtal med Prins Carl Gustaf Age of Discord Sweden
1800 Niclas Lafrensen Ett skämsamt Besök af Drottning Christina hos Salmasius Age of Discord Sweden
1801 Niclas Lafrensen Konung Gustaf I:s besök hos sin gemål Dr. Margareta Lejonhufvud Age of Discord Sweden
1801 Niclas Lafrensen Prinsessan Catharina Jagellonica emottager Konung Erik XIV:s sändebud Age of Discord Sweden
1801 Christian August Lorentzen The Battle of Reden Age of Discord Denmark
1801 Anders Johan Hansson Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina Age of Discord Sweden
1801 Olof Eric Roselius Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina Age of Discord Sweden
1801 Ingemar Sunesson Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina Age of Discord Sweden
1801 Nils Hagelberg Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina Age of Discord Sweden
1801 Gustaf Erik Hasselgren Konung Gustaf Adolph och Prinsessan Christina Age of Discord Sweden
1802 Eric Cainberg Gustaf III Age of Discord Sweden
1802 Carl Robert Fahlcrantz Gustaf III Age of Discord Sweden
1802 Anders Johan Hansson Gustaf III Age of Discord Sweden
1802 Johan Magnus Härstedt Gustaf III Age of Discord Sweden
1803 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Hangöudd 16 oktober 1788 Age of Discord Sweden
1803 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Fredrikshamn 15 september 1789 1. Skedet Age of Discord Sweden
1803 Johan Tietrich Schoultz Sjöslaget vid Fredrikshamn 15 september 1789 2. Skedet Age of Discord Sweden
1803 Johan Tietrich Schoultz SjöSlag Emellan Kongl.Swenska och Kejserliga Ryska Skjärgårds Flottorne vid Fredrickshamn för Middagen den 15 de Maj 1790…” Age of Discord Sweden
1803 Johan Tietrich Schoultz Ryska flottan anfaller vid Björkö 3 juni 1790 Age of Discord Sweden
1803 Johan Tietrich Schoultz Träffningen vid Björkösund 2 juli 1790 Age of Discord Sweden
1803 Johan Tietrich Schoultz Skärmyttslingen vid Korkiansari 6 augusti 1790 Age of Discord Sweden
1803 Ingemar Sunesson Gustaf III Age of Discord Sweden
1803 Fredric Westin Gustaf III Age of Discord Sweden
1804 Johan Fredric Martin Sjöslaget vid Hoglad, den 17 juli 1788 Age of Discord Sweden
1804 Pehr Hilleström Konung Gustaf III, i afsikt at nedsätta sig bredvid en Soldat Age of Discord Sweden
1804 Pehr Hilleström Högstbemälte Konung, Gustaf III träffar sain General-Adjudant, Grefve Wachtmeister sårad, uti Affairen vid Valkiala Age of Discord Sweden
1805 Gustaf Erik Hasselgren King Karl X Gustav and Erik Dahlberg Age of Discord Sweden
1805 Gustaf Erik Hasselgren Augustin Ehrensvärd presents the building plans for Sveaborg Castle to king Adolf Fredrik Age of Discord Sweden
1805 Gustaf Erik Hasselgren Riks-Rådet m.m. Claes Flemming, Skuten på Amiral-spepet, öferlemnar Befälet åt Generalen Grefve Carl Gustaf Wrangel Age of Discord Sweden
1805 Gustaf Erik Hasselgren K. Karl den 8:de Knutson öfverlemnar, på sin dödsäng år 1470, Regementet åt Sten Sture den Äldre Union Period Sweden
1806 Gustaf Erik Hasselgren Konung Gustaf Adolph afstår Fröken Ebba Brahe åt Jacob de la Gardie Age of Discord Sweden
1806 Pehr Emanuel Limnell Nils Sture, stucken af K. Erik XIV, faller på knä, rycker dolken ur såret, kysser honom, och räcker den åt Konungen Age of Discord Sweden
1806 Nicolai Abraham Abildgaard The Oath of Fealthy Age of Discord Denmark
1807 Pehr Hilleström Engelbrecht Engelbrechtsson hos Koning Erik Union Period Sweden
1807 Pehr Hilleström Riksförstånderen Sten Stures Änka Christina, försvarar, inför Konung Christiern, sin afledne Gemål, och flere, emod Ärke-Biskopen Gustaf Trolles klagomål Union Period Sweden
1807 Pehr Hilleström Gustaf Ericsson Wasas ankomst i Dahlkarls-klädr till Ornäs Union Period Sweden
1807 Pehr Hilleström Gustaf Wasa vid Mora Kyrka i Dahlarne, håller ett Tal til allmogen Union Period Sweden
1807 Pehr Hilleström Hans Classon Bjelkenstjerna och Jöran Persson förkunna Hertig Johan och Dess Gemål deras förestående Arrestering Age of Discord Sweden
1807 Pehr Hilleström Konung Erik XIV mördar Nils Sture uti Fängelset Age of Discord Sweden
1807 Pehr Hilleström Hertigarne Johan och Carl ingå Förbund emot Konung Erik Age of Discord Sweden
1807 Pehr Hilleström Arf-Prinsen Carl Gustafs samtal med Drottning Christina, angånede Deras tilärnade Förmälning Age of Discord Sweden
1807 Pehr Hilleström Konung Carl XI bifaller och beslutar Carlscrona Stads anläggning Age of Discord Sweden
1807 Christian August Lorentzen The Most Terrible Night Age of Discord Denmark
1807 Pehr Emanuel Limnell Engelbrecht mördas af Måns Bengtsson Natt och Dag Union Period Sweden
1807 Pehr Emanuel Limnell Liljehök, dödeligen sårad, återfinnes i negden vid Lützen, af Prins Carl Gustaf Age of Discord Sweden
1808 Johan Tobias Sergel Gustaf III (statue, Stockholm) Age of Discord Sweden
1808 Pehr Hilleström Upsala-Konungen Ingiald Illråda Norse Antiquity Sweden
1808 Pehr Hilleström Konung Olof Skötkonung blir döpt af Biskop Sigurd, vid Husaby Källa Viking Age Sweden
1808 Pehr Hilleström Fred, emellan de tre Nordiska Riken, stadfästad genom Konung Magni Giftermål med Svenska Prinsessan Margaretha High Middle Ages Sweden
1808 Pehr Hilleström Jarlen Birger Magnusson af Bjälbo yttrar sitt missnöje öfver det i hans frånvaro skedda Konungaval; mn erhällar svar af Ivar Blå High Middle Ages Sweden
1808 Pehr Hilleström En sårad Riddare inkommer til Konung Waldemar, uti Ramundaboda, med tidning om dess Krigshärs nederlag, emot Hertig Magnus High Middle Ages Sweden
1808 Pehr Hilleström Konung Birgers Förlikning med sina Bröder High Middle Ages Sweden
1808 Pehr Hilleström Drottning Margareta besvarar högmodigt de Svenske, som beropade sig på hennes Försäkran och gifne Priviligier Union Period Sweden
1808 Pehr Hilleström Kon. Carl VIII, utnämmer på sin sotsäng, Sten Sture till Riksföreståndere Union Period Sweden
1808 Pehr Hilleström Drottning Christina tillbjuder Hertig-Titul åt Grefvarne Oxenstjerna och Brahe Age of Discord Sweden
1808 Pehr Hilleström Konung Adolph Fredrich låter upptaga, och i sin egen vagn inrymma, en på vägen funnen sjuk och afdånad man Age of Discord Sweden
1808 Pehr Hilleström Konung Gustaf III lemnar sina rum, för att verkställa 1772 Regements-Förändring Age of Discord Sweden
1809 Pehr Hilleström Konung Carl XII dicterar Bref för sin Secretarere, vid tilfälle då en bomb slog ned i huset Age of Discord Sweden
1809 Christian August Lorentzen The Danish flag falls from heaven during the battle of Lyndanisse in 1219 High Middle Ages Denmark
1809 Carl Wallenstrand General Liljehöök, sårad vid Lützen Age of Discord Sweden
1809 Pehr Emanuel Limnell Jarlen Birger Magnusson af Bjälbo yttrar sitt missnöje öfver det i hans frånvaro skedda Konungaval; mn erhällar svar af Ivar Blå High Middle Ages Sweden
1809 Pehr Emanuel Limnell K. Olof Sköt-Konung då han vid Allhärjar-Ting, af Thorgny Lagman och svenska Allmogen, blir tvingad att slutta fred med Norrska Prinsen Olof Haraldsson Viking Age Sweden
1809 Pehr Emanuel Limnell K. Olof Sköt-Konung blir döpt af Biskop Sigfrid vid St. Ragnhilds källa Viking Age Sweden
1809 Johan Gustaf Sandberg K. Carl XII dicterande Bref för sin Secreterare Age of Discord Sweden
1810 Pehr Emanuel Limnell Slaget vid Wittstoch d. 24 sept 1636 Age of Discord Sweden
1810 Pehr Emanuel Limnell Slaget vid Wittenvyer d. 30 juli 1638 Age of Discord Sweden
1810 Pehr Emanuel Limnell Biskop Eskild förhindrar Kon. Blot-Svens hedniska Offer Viking Age Sweden
1810 Christoffer Wilhelm Eckersberg Loki and Sygin Norse Antiquity Denmark
1810 Per Krafft den Yngre Hertig Karl during the Battle of Högland, 1788 Age of Discord Sweden
1810 Anders Hultgren Ett Bataille-Stycke, föreställande Slaget vid Lund Age of Discord Sweden
1811 Anders Hultgren Bataille emellan Konung Gustaf I:s troppar och Ärke-Biskopen Trolles anhängare, vid Uppsala år 1521 Union Period Sweden
1812 Pehr Hörberg Old Norse Yule Norse Antiquity Sweden
1813 Peter Lindberg Gudinden Herthas Udtog af den hellige Skov Norse Antiquity Denmark
1813 Pehr Emanuel Limnell Gustaf Adolphs död vid Lützen Age of Discord Sweden
1813 Pehr Emanuel Limnell Schermützel vid Rinkeldorff, nära Pafenhowen, den 31 Juli 1633 Age of Discord Sweden
1813 Pehr Emanuel Limnell Slaget vid Warschau den 19 juli 1656 Age of Discord Sweden
1813 J.L. Lund Habor returning from battle Norse Antiquity Denmark
1813 Per Krafft den Yngre The Battle of Bornhöft Age of Discord Sweden
1814 Christian Gottlieb Kratzenstein-Stub Hother hos skovnymferne Norse Antiquity Denmark
1814 Christoffer Wilhelm Eckersberg Hermoder, som i Gudenes Navn beder Hel, Dødens Dronning, at give Balder tilbage Norse Antiquity Denmark
1814 C.F. Høyer Signes og Habors Forening for Frejas Alter Norse Antiquity Denmark
1815 Johannes Flintoe Thor’s Court Norse Antiquity Norway
1815 Pehr Emanuel Limnell Agne Norse Antiquity Sweden
1815 Alexander Lauréus Konung Gustaf I i halmlasset Union Period Sweden
1816 Anders Hultgren Auras bortröfvande af Jotuna Drotten Norse Antiquity Sweden
1816 Nils Hagelberg Gustaf II Adolf with princess Kristina in the Royal Hall Age of Discord Sweden
1816 Fredric Westin Lutherska lärans antagande Age of Discord Sweden
1816 Fredric Westin Olof Skötkonungs dop Viking Age Sweden
1817 Christoffer Wilhelm Eckersberg The Death of Balder Norse Antiquity Denmark
1818 Andreas Ludvig Koop Signe og Habor Norse Antiquity Denmark
1818 Alexander Magnus Malmqvist Thors kamp med Jättarne Norse Antiquity Sweden
1818 Frans Suell Brage, Skaldekonstens och Wältalighetens Gud, sittande, spelar på sin harpa Norse Antiquity Sweden
1818 Isac Salmson Thor, stridande med Jättarne Norse Antiquity Sweden
1818 Pehr Berggren Odin vid Mimers brunn Norse Antiquity Sweden
1818 Alexander Magnus Malmqvist Brage och Iduna Norse Antiquity Sweden
1818 Bengt Erlend Fogelberg Freyr and Gullinbursti Norse Antiquity Sweden
1818 Gustaf Erik Hasselgren The Death of Ragnar lódbrok Norse Antiquity Sweden
1819 Christoffer Wilhelm Eckersberg Adolphus VIII, Count of Holstein, refuses the Danish Crown Union Period Denmark
1819 Anders Hultgren Ragnar Lodbrok brandskattar Paris Norse Antiquity Sweden
1820 Per Krafft den Yngre Slaget vid Leipzig 18 o. 19 okt. 1813 Age of Discord Sweden
1820 Pehr Emanuel Limnell Konung Hans och den unge Gustaf Wasa Union Period Sweden
1820 Pehr Emanuel Limnell Konung Gustaf Wasa I och Anna, Johan Månssons Enka, i Calmars Slott, Maj 1520 Union Period Sweden
1820 Pehr Berggren Heimdal, vakande vid Gudabron Bifrost Norse Antiquity Sweden
1820 Otto Henric Wallgren Heimdal Norse Antiquity Sweden
1820 Ditlev Blunck Christian IV is receiving the keys to the Danish Crown Regalia from the dying Chancellor Niels Kaas Age of Discord Denmark
1820 Alexander Magnus Malmqvist Hervora på Samsö, då Angantyr åt Sköldmön öfverlemnar det ryktbara svärdet Tirfing Norse Antiquity Sweden
1820 Alexander Lauréus Engelbrekt Engelbrektsson is murdered by Måns Bengtsson Union Period Sweden
1820 Johan Gustaf Sandberg Valkyries riding to battle Norse Antiquity Sweden
1821 Hermann Ernst Freund Mimer and Balder seek the council of the Norns Norse Antiquity Denmark
1822 Hermann Ernst Freund Loke Norse Antiquity Denmark
1822 Jørgen Sonne Slaget ved Sehested Age of Discord Denmark
1822 Axel Emanuel Limnell Palnatoke, uppmanande sine kamrater aat påföljande dagen ej lämna Svens lif Norse Antiquity Sweden
1822 Axel Emanuel Limnell Svafurlami då han emottager svärdet Tirfing af Dvärgarna Durin og Dvalin Norse Antiquity Sweden
1822 Christian August Lorentzen Dronning Marias Indtog i Aaret 1790, ved Formælingen med daværende Kronprins Frederik Age of Discord Denmark
1822 Gustaf Erik Hasselgren Ragnar Lodbrod och Charles le Chauve, besvärjande freden utanför Paris, då Konungen af Frankrike låmnar silfver såsom Brandskatt Norse Antiquity Sweden
1822 Carl Peter Lehmann Ægir and his Wife Ran Norse Antiquity Denmark
1822 Johan Gustaf Sandberg Konung Gustaf II Adolph, nära att blifva bedhuggen uti slaget vid Stum i Polska Preussen år 1629 Age of Discord Sweden
1823 Ditlev Blunck Christian IV’s Vision at Rothenburg Castle Age of Discord Denmark
1823 C. Svendsen Biskop Brochmann viser den unge Griffenfeldt et Sprog i en hebraisk Bibel, som han lader ham oversætte og forklar for Kong Frederik III Age of Discord Denmark
1823 Andreas Ludvig Koop Vala appears to Thor Norse Antiquity Denmark
1823 Gustaf Erik Hasselgren Erik den Helliges sidste andagt i Uppsala Domkirke High Middle Ages Sweden
1823 Gustaf Erik Hasselgren Erik den Helliges Landstigning i Finland High Middle Ages Sweden
1823 Johan Gustaf Sandberg K. Gustaf Adolph den store i Berlin år 1620 Age of Discord Sweden
1823 Johan Gustaf Sandberg Erik den 14 Göran Pehrsson, Hertig Johan, och Catharina Jagellonica Age of Discord Sweden
1823 Johan Gustaf Sandberg Gustaf Eriksson Wase hos Joachim and Margareta Brahe Age of Discord Sweden
1824 Christian Holm Thore Hovland i Spidsen for de norske dragoner overfalder de svenske paa Præstegaarden Norderhoug Age of Discord Denmark
1824 Christian Holm Præstekonen Anna Colbjørnsen er tilligemed en anden Kone gaaet ud for at se Valpladsen, og bliver af en svensk Korporal adspurgt, hvor de norske Dragoner opholder sig Age of Discord Denmark
1824 Christian August Lorentzen Lars Dyrskjøtte, en 80aarig Olding i Jylland, falder efter at have nedlagt tre Svenske Age of Discord Denmark
1824 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian Is Hylding som Konge Union Period Denmark
1824 Christen Frederik Christensen Hakon Jarls Offer Viking Age Denmark
1824 Jørgen Sonne Oberst Boncke Bönnichsens fald den 6. december 1813 under en fægtning mellem jyske dragoner og kosakker Age of Discord Denmark
1824 C.F. Høyer Kansleren Kaas, som paa sin Sotteseng giver Kong Christian IV Nøglen til Rigets Klenodier Age of Discord Denmark
1824 Johan Gustaf Sandberg Prinsessan Catharina Jagellonica emottager Konung Erik XIV:s sändebud Age of Discord Sweden
1825 Jørgen Sonne Slaget ved Svarteraa den 18de Oktober 1565 Age of Discord Denmark
1825 Christian Holm Slaget ved Heide 1559 Age of Discord Denmark
1825 Gustaf Erik Hasselgren Konung Erik den helige landstiger i Finland High Middle Ages Sweden
1825 Gustaf Erik Hasselgren The Arts and Virtues at the Tomb of Gustav III of Sweden Age of Discord Sweden
1825 Albert Küchler Skirner opløser Gesturs gåde Norse Antiquity Denmark
1826 Christian Holm Dronning Philippa i Spidsen af Københavns Borgere, ved Hansestædernes Angreb i Aaret 1428 Union Period Denmark
1826 Carl Peter Lehmann Frithiof killing two trolls at sea Norse Antiquity Denmark
1826 Niels Peter Holbech Dyvekes Død Union Period Denmark
1826 Christian August Lorentzen Tømmerpladsens Brand i Aaret 1807, set fra Amager Age of Discord Denmark
1826 Christian August Lorentzen Angreb af Kanonbaadene i Aaret 1807, set fra Citadelsvolden Age of Discord Denmark
1827 Bengt Erlend Fogelberg Gustav Vasa (statue, Uppsala) Union Period Sweden
1827 J.L. Lund The Introduction of Christianity in Denmark Viking Age Denmark
1827 Ditlev Blunck Niels Ebbesen, udfordrende Grev Gert af Holsten til Tvekamp High Middle Ages Denmark
1828 Jørgen Sonne De Svenske forsvare i Slaget ved Lützen deres faldne Konge, Gustav Adolfs Lig Age of Discord Denmark
1828 Wilhelm Bendz Christian IV aboard “The Trinity” during the Battle of Colberger Heide Norse Antiquity Denmark
1828 Hermann Ernst Freund Odin Norse Antiquity Denmark
1828 Knud Baade Heimdall summons the Gods to Battle Norse Antiquity Norway
1828 Frederik Ludvig Storch Loke styrtes i afgrunden af Hother Norse Antiquity Denmark
1829 Hermann Ernst Freund Thor Norse Antiquity Denmark
1829 Carl Gustaf Qvarnström Frithiofs lycka Norse Antiquity Sweden
1829 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Gustaf wasa som barn inför Konung Johan II Union Period Sweden
1829 Carl Gustaf Qvarnström Ingeborgs klagan Norse Antiquity Sweden
1829 Carl Wahlbom Slaget vid Fyrisvald Norse Antiquity Sweden
1829 Knud Baade Hermond in Helheim Norse Antiquity Norway
1829 Bernhard Axel Bendixen Frithiofs Afsked med Ingeborg Norse Antiquity Denmark
1830 Johan Gustaf Sandberg Battle at Brännkyrka, 1518 Union Period Sweden
1830 Johan Gustaf Sandberg Entry of Gustav I “Vasa” in Stockholm, 1523 Union Period Sweden
1830 Johan Gustaf Sandberg Gustav I “Vasa” on the farm of Anders Perssons Union Period Sweden
1830 Bengt Erlend Fogelberg Odin Norse Antiquity Sweden
1830 Johannes Flintoe Egill Skallagrímsson engaging in Holmgang with Berg-Önundr Viking Age Norway
1830 Johan Gustaf Sandberg The first Swedish translation of the Bible Age of Discord Sweden
1830 Johan Gustaf Sandberg Farewell speech of Gustav I “Vasa”, 1560 Age of Discord Sweden
1830 Johan Gustaf Sandberg Gustav I “Vasa” before the council in Lübeck Age of Discord Sweden
1830 Emil Vilhelm Normann Slaget den 2den April paa Kjøbenhavns Rhed, set Syd fra Age of Discord Denmark
1831 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Ebba Brahe öfverraskas af Konung Gustaf Adolph Age of Discord Sweden
1831 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Konung Carl IX räddad af Henrik Wrede i slaget vid Kerkholm i Lifland Age of Discord Sweden
1831 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Konung Erik XIV i fängelse på Örbyhus Age of Discord Sweden
1831 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Konung Carl IX och Johan Skytte Age of Discord Sweden
1831 J.L. Lund Nordic Sacrificial Scene from the Period of Odin Norse Antiquity Denmark
1831 Pehr Emanuel Limnell Konung Gustaf den I:ste med sina söner Eric och Johan Age of Discord Sweden
1831 Pehr Emanuel Limnell Norna Gäst, döende under sitt vistande hos Olof Tryggvason i Norrige Viking Age Sweden
1831 Johan Holmbergsson Konung Gustaf II Adolph , som tager afsked af sin Gemål i Erfurt Age of Discord Sweden
1831 Johan Holmbergsson Konung Gustaf I vägrar att återtaga regeringen vid Westerås Riksdag år 1527 Age of Discord Sweden
1831 Hamilton Drawings from early Scandinavian history Norse Antiquity Sweden
1831 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian Ivs Besøg hos Tycho Brahe paa Uranienborg 1592 Age of Discord Denmark
1831 Johan Gustaf Sandberg Gustav I “Vasa” hos Sven Elofsson i Dalarne, efterspanas af Danska Soldater Union Period Sweden
1831 Johan Gustaf Sandberg Drottning Catharinas besök uti dess Gemåls Konung Eriks fängelse på Gripsholm Age of Discord Sweden
1832 Adam August Müller The wounded Herluf Trolle is received by his Wife Birgitte Gøye and the Pupils from the boarding School on his Return to Herlufsholm Age of Discord Denmark
1833 Johan Peter Raadsig Saxo Grammaticus fortæller Carl af Rise Sagn om danske Konger og Helte High Middle Ages Denmark
1833 Adam August Müller Kong Christian IV, legende med en af sine Sønner. Enkedronning Sophia staar bag ved dem. Age of Discord Denmark
1833 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian IV, som i Søslaget mod de Svenske i Aaret 1644, skjøndt saaret, dog vedbliver at anføre sin Flaade Age of Discord Denmark
1834 Christoffer Wilhelm Eckersberg Frederik I releases the widow and children of Sten Sture from captivity Union Period Denmark
1834 Pehr Emanuel Limnell Fale Bure räddar prins Erik Knutsson vid Älgared 1205 High Middle Ages Sweden
1834 Carl Gustaf Mauritz Samuelsson Konung Johan III:s första frieri till Gunilla Bjelke Age of Discord Sweden
1834 Axel Johan Fägerplan General Liljehöök dënde i slaget vid Leipzig år 1624, sedan Carl Gustaf underrättat honom om segern Age of Discord Sweden
1835 Bernhard Axel Bendixen Daab i Liefland efter Slaget ved Volmer High Middle Ages Denmark
1835 Adam Müller Valdemar Sejer i Fængsel High Middle Ages Denmark
1835 Johannes Flintoe The Harbour in Skiringssal Viking Age Norway
1835 Herman Vilhelm Bissen Valkyrie Norse Antiquity Denmark
1836 Fredric Westin Den gamla Carolinen Age of Discord Sweden
1836 Johan Gustaf Sandberg Speech of Gustav I “Vasa” to the residents of Dalarna in Mora Union Period Sweden
1836 Adolph Tidemand Frithiof bidding farewell to Ingeborg Norse Antiquity Norway
1836 Carl Wahlbom Illustrations for Ling’s Asarne Norse Antiquity Sweden
1836 Johan Peter Raadsig Liden Rigmor bringer Carl af Rise til hendes Fader, Grev Albrecht af Nordalbingien High Middle Ages Denmark
1836 Johan Peter Raadsig Niels Ebbesens Besøg hos en fattig Kone, paa Hjemrejsen til Randers, Morgen efter Grev Gerts Død High Middle Ages Denmark
1837 Johan Peter Raadsig Biskop Rembert frikjøber kristne Fanger, som af Hedningerne skulle nedstyrtes i Slien Viking Age Denmark
1837 Jens Adolph Jerichau Balder Norse Antiquity Denmark
1837 Christian Gotfried Rump Anna Colbjørnsen anholdes af svenske Dragoner Age of Discord Denmark
1837 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Frederik IV fulgt af sine Brødre Prins Carl og Prins Vilhelm, kommer for at mønstre en Afdeling af den ny oprettede Landmilits, som ses opstillet paa Pladsen imellem den gamle Kjøbenhavns Slot og Børsen Age of Discord Denmark
1837 J.L. Lund Den siste Skjald Norse Antiquity Denmark
1838 Christian Rosenberg Hakon Jarl med sin Træl Karker i Hulen Viking Age Denmark
1838 Fritz Westphal Kong Valdemar sætter Liden Else på prøve High Middle Ages Denmark
1838 Hjalmar Mörner Bataille-Scene vid Kirkholm, den 27 sept. 1604 Age of Discord Sweden
1838 Hjalmar Mörner Carl XII som död funnen Age of Discord Sweden
1839 Christian Holm Daniel Rantzau seizes Tureby Bridge in Scania during the Seven Years’ War Age of Discord Denmark
1839 Dankvart Dreyer Marsk Stig’s Daughters High Middle Ages Denmark
1839 Dankvart Dreyer Hermods Sendelse til Hel for Balder Norse Antiquity Denmark
1839 Egron Lundgren Balder’s Temple Norse Antiquity Sweden
1839 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian VI tager den ny anlagte Dok i Øyesyn (1739) Age of Discord Denmark
1839 Christoffer Wilhelm Eckersberg En Hentydning paa Stavnsbaandets Opløsning under Kong Christian VII (1788) Age of Discord Denmark
1839 Niels Peter Holbech Kong Valdemar Atterdag sætter Else paa Prøve High Middle Ages Denmark
1839 Johan Peter Raadsig Kong Valdemar Atterdag sætter Else paa Prøve High Middle Ages Denmark
1839 Frederik Bernhard Westphal Kong Valdemar sætter Liden Else på prøve High Middle Ages Denmark
1839 Lorenz Frølich Frithiof og Ingeborg som Børn Norse Antiquity Denmark
1840 Emil Vilhelm Normann Slaget ved Øland den 1ste Juni 1676 imellem den forenede danske og hollandske Flaade mod den svenske Flaade. Age of Discord Denmark
1840 Lorenz Frølich Kong Svafurlami tvinger Dværgene Durin og Dvalin til at love sig Sværdet Tyrfing Norse Antiquity Denmark
1840 Lorenz Frølich Palnatoke, som skyder Kong Harald Blaatand Norse Antiquity Denmark
1840 Pehr Emanuel Limnell Erkebiskopen Jacob Erlandson i Lund blef för sitt högmod och oböjliga sinne nattetid gripen vid Gisleborg i Skåne, på Danske Konungen Christophers befallning High Middle Ages Sweden
1840 Pehr Emanuel Limnell Biskop Arnfast gaf i Århus Konung Christopher, vid begåendet af nattvarden, ett så kraftigt gift i vinet, att han genast dog High Middle Ages Sweden
1840 Frederik Bernhard Westphal Marsk Stigs Døtre High Middle Ages Denmark
1840 Johan Peter Raadsig Valdemar I “the Great” in the House of Absalons Mother, where he had sought Refuge after the Attack in Roskilde High Middle Ages Denmark
1840 Hermann Ernst Freund Ragnarök frieze at Christiansborg Castle Norse Antiquity Denmark
1840 Henric Theodor Lundh Konung Gustaf I:s intåg i Stockholm Midsommardagen 1523 Union Period Sweden
1840 Henric Theodor Lundh Konung Gustaf II Adolph rådgör med Axel Oxenstjerna om planen till Tyska trettioårs kriget Age of Discord Sweden
1840 Henric Theodor Lundh Konung Gustaf II Adolphs landstigning på Tysk botten Age of Discord Sweden
1840 Thomas Fearnley Sognefjorden Norse Antiquity Norway
1840 Christian Emil Andersen Kong Christian II føres fra sit Fængsel paa Sønderborg Slot Age of Discord Denmark
1841 Bertel Thorvaldsen Christian IV Age of Discord Denmark
1841 Johan Peter Raadsig Hans Tausen prædikende paa Kirkegaarden i Viborg 1526 Union Period Denmark
1841 Carl Gustaf Qvarnström Uller Norse Antiquity Sweden
1841 Adolph Tidemand Gustav Vasa addresses the People of Dala at Mora Church Union Period Norway
1842 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian I som Indstifter af Elefantorden Union Period Denmark
1842 Theobald Thielemann Frithiof Norse Antiquity Denmark
1843 Christian Rosenberg Kong Christian IV uddeler Arbejderne Løn Age of Discord Denmark
1843 Christian Albrecht von Benzon The Death of Canute IV “the Holy” in the Church of St. Albanus High Middle Ages Denmark
1843 Peter Julius Larsen Dronning Dagmars Besøg hos den fangne Biskop Valdemar paa Søborg Slot High Middle Ages Denmark
1843 August Carl Vilhelm Thomsen Gerdas Elskov Norse Antiquity Denmark
1843 Knud Baade The prophecy of Vala Norse Antiquity Norway
1843 Carl Gustaf Qvarnström Idun Norse Antiquity Sweden
1843 Carl Gustaf Qvarnström Konung Erik Segersäll Viking Age Sweden
1843 Carl Gustaf Qvarnström Konung Magnus Ladulås High Middle Ages Sweden
1843 Carl Gustaf Qvarnström Konung Gustaf Adolf den store Age of Discord Sweden
1843 Carl Gustaf Qvarnström Ingeborg (Hjalmars Brud) Norse Antiquity Sweden
1843 Henric Theodor Lundh Gustaf Adolfs död vid Lützen 1632 Age of Discord Sweden
1843 Henric Theodor Lundh Gustaf Adolf, Erik Soop och Koraten, vid träffningen emellan Honigsfelt och Stum Age of Discord Sweden
1843 Christian Emil Andersen Valdemar og Absalon i Fjenneslevlille High Middle Ages Denmark
1844 Christian Rosenberg Hroar og Helge, forfulgte af Kong Frode paa Vifils Ø Norse Antiquity Denmark
1844 Frederik Bernhard Westphal Corfits Ulfeldt og Eleonore Christine i Fængsel paa Hammershus Age of Discord Denmark
1844 Christian Emil Andersen Christian II and Dyveke Union Period Denmark
1844 J.L. Lund The norns of Norse mythology Norse Antiquity Denmark
1844 Bengt Erlend Fogelberg Thor Norse Antiquity Sweden
1844 Bengt Erlend Fogelberg Balder Norse Antiquity Sweden
1844 Knud Baade Guard at the Seaside Viking Age Norway
1844 Jørgen Balthazar Dalhoff Christian IV (statue) Age of Discord Denmark
1845 Henric Theodor Lundh Konung Gustaf II Adolfs intåg i Augsburg Age of Discord Sweden
1845 Alexander Clemens Wetterling Slaget vid Dennewitz Age of Discord Sweden
1845 Alexander Clemens Wetterling Bivuacken vid Gross-Beeren Age of Discord Sweden
1845 Carl Wahlbom Erik Stenbock och Malin Sture Age of Discord Sweden
1845 Lorenz Frølich Carton figures of Odin and Loke Norse Antiquity Denmark
1845 Johan Thomas Lundbye Carton figures of Thor, Loke, Heimdal & Freir Norse Antiquity Denmark
1845 Peter Christian Skovgaard Carton figure of Loke Norse Antiquity Denmark
1845 Johan Peter Raadsig Jens Holgersen Ulfstand forces Abbot Bækkeskov to work in his smithy to cure his obesity Union Period Denmark
1845 Johan Christoffer Boklund Gustaf II Adolfs sista afsked från sin Gemål Maria Eleonora Age of Discord Sweden
1845 Carl Gustaf Qvarnström Christina Gyllenstjerna, som försvarar Stockholm Union Period Sweden
1845 Carl Gustaf Qvarnström Birger Jarl High Middle Ages Sweden
1845 Nils Blommér Heimdal öfverlemnar till Freja smycket Bryfing Norse Antiquity Sweden
1845 Frits Jensen Ingeborg at the Seaside Norse Antiquity Norway
1845 Frits Jensen A Viking abduct a Southern Woman Viking Age Norway
1845 Johan Gustaf Sandberg Gustaf Wasa hos Konung Johan af Danmark Union Period Sweden
1845 Johan Gustaf Sandberg Konung Gustaf I inkommer till sin Gemål Drottning Margareta och finner Svante Sture för hennes fötter Age of Discord Sweden
1845 Johan Gustaf Sandberg Konung Gustaf I vid eldbrasan, samtalande med sine Söner Age of Discord Sweden
1846 Anton Melbye Huitfeldt i Køge Bugt den 4de Oktober 1710 Age of Discord Denmark
1846 Nils Blommér Brage och Iduna Norse Antiquity Sweden
1846 Christian Albrecht von Benzon Normannerhøvding Hasting indtager en italiensk Stad ved Krigslist Viking Age Denmark
1846 Adolph Tidemand The Death of Hakon Jarl Viking Age Norway
1847 Christoffer Wilhelm Eckersberg Kong Christian IV opdager Forfalskningen af et Dokument Age of Discord Denmark
1848 Niels Simonsen Tordenskjolds hukkert i kamp med en svensk fregatt Age of Discord Denmark
1848 Otto Ludvig Edvard Lehmann Havfruen forlader Helge Norse Antiquity Denmark
1848 Carl Gustaf Qvarnström Konung Carl X Gustaf Age of Discord Sweden
1848 Pehr Emanuel Limnell Gustaf I emottager sin från Danmark frigifna Syster jemte dess damer, åtföljda af Gudmund Pederson från Småland Age of Discord Sweden
1848 Carl Gustaf Qvarnström Konung Carl XII Age of Discord Sweden
1848 Wilhelm Wallander Heimdal och Freja Norse Antiquity Sweden
1848 Carl Wahlbom Gustaf Adolf i slaget vid Stum räddas af Erik Soop Age of Discord Sweden
1848 Christopher Borch Thor spænder sit Bælte for at knuse Jætterne Norse Antiquity Norway
1848 Anders Lundqvist Gustaf I:s afsked från sin Gemål Margareta Lejonhufvud vid hennes dödbädd Age of Discord Sweden
1848 Nils Andersson Konung Erik XIV och hans familj Age of Discord Sweden
1848 Nils Andersson Gustaf II Adolf i Nürnberg Age of Discord Sweden
1849 J.L. Lund Saga Norse Antiquity Denmark
1849 Johan Julius Exner Queen Thyra Danebod trying to soften the Heart of her Husband, Gorm the Old, towards some Christian Captives Norse Antiquity Denmark
1849 Otto Ludvig Edvard Lehmann Regnar Lodbrog og Kraka Norse Antiquity Denmark
1849 Christopher Borch Frithiof and King Ring Norse Antiquity Norway
1849 Ludvig August Smith Svend Grathe, opdaget af Bønderne efter Slaget paa Grathe Hede High Middle Ages Denmark
1850 Fredrik Wilhelm Scholander Wisby förstöring år 1525 Age of Discord Sweden
1850 Otto Bache Skarphéðinn slides across the ice Viking Age Denmark
1850 Knud Baade Scene from the Era of Norwegian sagas Viking Age Norway
1850 Nils Blommér The Water-Sprite and Agir’s Daughters Norse Antiquity Sweden
1850 Carl Fredrik Kiörboe Streiff, the horse of Gustav II Adolf of Sweden at the battle of Battle of Lützen, 1632 Age of Discord Sweden
1850 Johan Peter Raadsig Valdemar Sejr, Dronning Beengjerd, og deres Sønner Erik, Abel og Christoffer High Middle Ages Denmark
1850 Johan Peter Raadsig Ingolf, den første Nordmand, som bosatte sig paa Island, har fundet sin udkastede Højesædestøtter og tager Island i Besiddelse. Viking Age Denmark
1850 Theodor Gustav Wegener Marsk Stigs Døtre High Middle Ages Denmark
1850 Carl Anders Dahlström Carl XII och hans sekretarere Age of Discord Sweden
1850 Johan Gustaf Sandberg Gustaf II Adolf som barn emottager af en bonde en liten Ölandshäst Age of Discord Sweden
1850 Johan Gustaf Sandberg Gustaf II Adolfs frieri till Maria Eleonora Age of Discord Sweden
1850 Johan Gustaf Sandberg Gustaf II Adolf och Axel Oxenstjerna Age of Discord Sweden
1850 Johan Gustaf Sandberg Gustaf II Adolfs landstigning i Tyskland, åtföljd af Nils och Joakim Brahe Age of Discord Sweden
1851 Johan Julius Exner Marsk Stigs Døtre hos Kong Byrger High Middle Ages Denmark
1851 Hans Gude Framnæs og Balestrand Norse Antiquity Norway
1851 Hans Michelsen Harald Hårfagre Viking Age Norway
1851 Hans Michelsen Olav Tryggvason Viking Age Norway
1851 Hans Michelsen Olav den Hellige Viking Age Norway
1851 Hans Michelsen Sverre High Middle Ages Norway
1851 Tobias Sergel Gustav Vasa (statue, Stensö) Union Period Sweden
1851 Theobald Stein Holberg (statue) Age of Discord Denmark
1852 Julius Middelthun Idun Norse Antiquity Norway
1852 Nils Blommér Freja sökande sin make Norse Antiquity Sweden
1853 Wilhelm Wallander Orvar Odd meddelar Ingeborg underrättelse om Hjalmars död Norse Antiquity Sweden
1853 Carl Gustaf Wilhelm Carleman Marsk Stigs begrafning High Middle Ages Sweden
1853 Alexander Clemens Wetterling Svenska trupper storma stadsporten i Leipzig den 19 oktober 1813 Age of Discord Sweden
1853 Ole Balling The Death of King Erik in Slien High Middle Ages Norway
1853 Carl Gustaf Qvarnström Linné Age of Discord Sweden
1853 Julius Middelthun Snorre Sturluson High Middle Ages Norway
1853 Carl Wahlbom Gustav II Adolf almost killed in the battle of Trzciana Age of Discord Sweden
1853 Johan Fredrik Höckert Queen Christina orders the execution of Equerry Gian Rinaldo Monaldeschi Age of Discord Sweden
1853 Axel Leopold Cantzler Ragnar Lodbrok Norse Antiquity Sweden
1853 Theodor Gustav Wegener Dronning Dagmars Ankomst til Danmark, ved Ribe, 1205 High Middle Ages Denmark
1854 August Carl Vilhelm Thomsen Tycho Brahe besøges af Kong Frederik II paa Uranienborg Age of Discord Denmark
1854 Bengt Erlend Fogelberg Birger Jarl (statue, Stockholm) High Middle Ages Sweden
1854 Bengt Erlend Fogelberg Gustaf II Adolf (statue, Göteborg) Age of Discord Sweden
1854 Thorvald Mule Iduna Norse Antiquity Denmark
1855 Anton Melbye The Battle of Køge Bay 1677 Age of Discord Denmark
1855 Carl Wahlbom Death of Gustav II Adolf at the battlefield of Lützen Age of Discord Sweden
1855 Carl Wahlbom Finding the Body of King Gustav II Adolf of Sweden after the Battle of Lütze (1855) Age of Discord Sweden
1855 Theobald Stein Johannes Ewald (statue) Age of Discord Denmark
1855 August Carl Vilhelm Thomsen Uffe hin Spage fører sin frelste Søster til den ventende Kong Vemund Norse Antiquity Denmark
1855 Carl Christian Ernst Hartmann Thors Kamp med Midgaardsormen Norse Antiquity Denmark
1855 Stephan Ussing Balder Norse Antiquity Denmark
1855 Stephan Ussing Nanna Norse Antiquity Denmark
1855 Frederik Christian Lund Kong Christian IV, der har antaget sig Enken Fru Juels Sag i hendes Tvist med Christopher Rosenkrantz og opdaget det af ham forfalskede Dokument, kalder denne til sig den 30te Januar 1609, paa Skanderborg Slot, og formaar ham til at afstaa fra sine uretfærdige Fordringer Age of Discord Denmark
1856 Johan Christian Berger Sjöbatalj emellan Svenska 50 kanonskeppet Öland och 10 Engelska örlogsmän år 1704 Age of Discord Sweden
1856 Axel Leopold Cantzler Kraka Norse Antiquity Sweden
1856 August Jernberg Loke och Sygin Norse Antiquity Sweden
1856 Mårten Eskil Winge Aslög i harpan Norse Antiquity Sweden
1856 August Malmström Kung Heimer och Aslög Norse Antiquity Sweden
1856 Carl Gustaf Qvarnström Idun bortröfvad af jätten Tjasse i örnhamn Norse Antiquity Sweden
1856 H.W. Bissen Queen Margrethe Union Period Denmark
1856 Josephine Holmlund Drottning Kristina och Axel Oxenstjerna, år 1651 Age of Discord Sweden
1857 Ernst Ludvig Emil Vieth Ydun Norse Antiquity Denmark
1857 Constantin Hansen Ægir’s Feast Norse Antiquity Denmark
1857 Carl Johan Billmark Kungshögarna och Gamla Uppsala kyrka Norse Antiquity Sweden
1857 August Malmström Heimer and Aslög Norse Antiquity Sweden
1857 August Malmström Konung Ellas sändebud inför Ragnar Lodbroks söner Norse Antiquity Sweden
1857 Mårten Eskil Winge Carl X Gustaf vid Axel Oxenstriernas dödsbädd Age of Discord Sweden
1857 Otto Henrik Fladager Tordenskjold Age of Discord Denmark
1858 Alexander Clemens Wetterling Gustaf II Adolf Age of Discord Sweden
1858 Alexander Clemens Wetterling Konung Carl XII och Grefve Dahlberg i slaget vid Düna den 9 Juli 1701 Age of Discord Sweden
1858 Johan Christoffer Boklund Lennart Torstensson som barn, hos en vapensmed Age of Discord Sweden
1858 August Jernberg Konung Erik XIV i fängelse på Gripsholm Age of Discord Sweden
1858 Anton Melbye En dansk Orlogsmand angriber og overvinder Bothwell i Nærheden af Shetlandsøerne Aar 1657 Age of Discord Denmark
1858 Johannes Fritjof Kjellberg Starkoder bortröfvande Alfhild Norse Antiquity Sweden
1858 Otto Ludvig Edvard Lehmann Kong Christian IV blandt Arbejderne i Frederiksborgs Slotshegn Age of Discord Denmark
1858 Poul Hagelstein Kong Christian II i Landflygtighed dikterer Breve til Hans Mikkelsen Age of Discord Denmark
1858 Frederik Christian Lund Griffenfeld føres til fængslet Age of Discord Denmark
1858 Hans Gude & August Malmström Vikingar efter kampen Viking Age Norway
1858 H.W. Bissen Statuettes of Idun, Nanna and a Valkyrie Norse Antiquity Denmark
1858 Peter Nicolai Arbo The Seized Standard: Scene from the Thirty Years War Age of Discord Norway
1858 Axel Gustaf Hertzberg Konung Carl X Gustaf vid Axel Oxenstjernas dödsbädd Age of Discord Sweden
1858 Kilian Christoffer Zoll Dolgoruckis och Golovins kapitulation efter slaget vid Narva Age of Discord Sweden
1858 Arvid Julius Gottfird Virgin Konung Carl X Gustaf vid Axel Oxenstjernas dödsbädd Age of Discord Sweden
1858 Axel Gustaf Hertzberg Efter Slaget på Fyrisvall Norse Antiquity Sweden
1859 Christian Rudolf Vogelsang Kong Christian II i Fængsel Age of Discord Denmark
1859 August Carl Vilhelm Thomsen Den landflygtige Kong Christian II søger Trøst i Luthers nye Lære Age of Discord Denmark
1859 Constantin Hansen Den unge Griffenfeldt i Huset hos Biskop Brochmand oversætter paa Latin af den hebraiske Bibel for Kong Frederik III Age of Discord Denmark
1859 Niels Simonsen Kirsten Svendsdatter finding the golden horn Age of Discord Denmark
1859 Peter Nicolai Arbo Fall of St. Olaf II “Haraldsson” at the Battle of Stiklestad Viking Age Norway
1859 August Malmström Ingeborg mottager av Orvar Odd underrättelsen om Hjalmars död Norse Antiquity Sweden
1859 Carl Ludvig Bille Niels Juel opbrænder et svensk Transportskib paa Kjøbenhavns Rhed Age of Discord Denmark
1860 Theobold Stein Kong Skjold som barn Norse Antiquity Denmark
1860 Carl Neumann The Battle of Øland, 1564 Age of Discord Denmark
1860 Peter Nicolai Arbo The Arrival of Olav Tryggvason in Norway Viking Age Norway
1860 Nils Bergslien Frierbud fra Harald Hårfagre til Gyda Viking Age Norway
1860 August Carl Vilhelm Thomsen Thyre Dannebod meddeler Kong Gorm den Gamle Underretning om hans Søn Knuds Død Viking Age Denmark
1860 Bengt Nordenberg Engelbrecht med sina Dalkarlar öfverraskar Melchior Görtz Union Period Sweden
1860 Peter Nicolai Arbo The crowning of Olaf I Tryggvason Viking Age Norway
1860 Peter Nicolai Arbo Saint Olaf and Rørek in Church Viking Age Norway
1860 Johan Fredrik Höckert Gustav I “Vasa” and Tomt Margit Union Period Sweden
1860 Carl Gustaf Qvarnström Natten, ridande på hästen Rimfaxe Norse Antiquity Sweden
1860 Carl Gustaf Qvarnström Delling eller dagen, ridande på hästen Skinfaxe Norse Antiquity Sweden
1860 August Jernberg Drottning Margareta Lejonhufvuds död Union Period Sweden
1860 August Malmström Blenda advises the women of Värend to revenge the pillaging of the Danes Norse Antiquity Sweden
1860 Axel Gustaf Hertzberg Styrbjörn Stjarke på Fyrisvall Norse Antiquity Sweden
1860 Frederik Christian Lund Rigskansler Niels Kaas overrækker, paa sit yderste, den unge Konge Christian IV, Nøglen til Hvælvingen der gjæmmer Rigsklenodierne Age of Discord Denmark
1860 Oskar Anderson King Erik Väderhatt Norse Antiquity Sweden
1861 Christian Rudolf Vogelsang Eleonore Christien Ulfeldt, der i sit Fængsel helbreder Dronning Sophie Amalies Hund Age of Discord Denmark
1861 Frederik Christian Lund Dronning Caroline Mathildes Arrestation Natten mellem den 16de og 17de Januar 1772 Age of Discord Denmark
1861 Poul Hagelstein Elisabeth, Christian II’s Wife Union Period Denmark
1861 Poul Hagelstein Christian II Union Period Denmark
1861 Constantin Hansen Heimdallr Norse Antiquity Denmark
1861 F.M. Sundberg Ægir Norse Antiquity Denmark
1861 Peter Nicolai Arbo Haakon the Good High Middle Ages Norway
1861 Peter Christian Schierbeck Vale, som vender tilbage til Asgård efter at have dræbt Hødur Norse Antiquity Denmark
1862 Carl Neumann The Morning after the Battle in Køge Bay, 1677 Age of Discord Denmark
1862 Frederik Ludvig Storch Count Otto of Oldenburg and the Oldenburg horn Age of Discord Denmark
1862 Frederik Ludvig Storch Tycho Brahe foreviser sin Kone et astronomisk Instrument Age of Discord Denmark
1862 Theobald Stein Tordenskjold (statue) Age of Discord Denmark
1862 Peter Nicolai Arbo Sverre Sigurdsson’s escape over the Vossefjell High Middle Ages Norway
1862 Mårten Eskil Winge Kraka Norse Antiquity Sweden
1862 Johan Molin Bältesspännare (statue) Norse Antiquity Sweden
1862 August Malmström Brynhilda väfvande i duken sin älskades bedrifter Norse Antiquity Sweden
1862 Johan Hermansen Saxo High Middle Ages Denmark
1863 Oskar Anderson Sten Sture den äldres intåg i Stockholm Union Period Sweden
1863 Oskar Anderson Tilly förföljd af Långe Fritz efter Slaget vid Breitenfeld 1631 Age of Discord Sweden
1863 Mathilda Brantström Konung Erik XIV och Catharina Månsdotter Age of Discord Sweden
1863 Christian Rudolf Vogelsang Statholder Gyldenløve ønskede at se Griffenfeldt i sin Ydmygelse i Fængslet, men opnaaede ikke, da Griffenfeldt traadte bag Døren Age of Discord Denmark
1863 Carl Ludvig Jessen Kong Valdemar I paa Viborg Thing i 1157 High Middle Ages Denmark
1863 Axel Gustaf Hertzberg Den döende Hjlamar och Orvar Odd Norse Antiquity Sweden
1863 Carl Eneas Sjöstrand Brage och Idun Norse Antiquity Sweden
1863 Johan Hermansen Marsk Stigs Døtre High Middle Ages Denmark
1863 Niels Valdemar Fjeldskov Thor i Jotunheim Norse Antiquity Denmark
1863 Constantin Hansen Iduna Norse Antiquity Denmark
1863 Carl Gustaf Qvarnström Gustav Vasa (statue, Västerås) Union Period Sweden
1863 Mårten Eskil Winge Loke and Sygin Norse Antiquity Sweden
1863 Carl Gustaf Qvarnström Loki aims an arrow for Hödur Norse Antiquity Sweden
1863 Wilhelm Wallander Signe bränner sig i buren inne Norse Antiquity Sweden
1864 Carl Ludvig Jessen Kong Sigmund er falden i et Slag. Natten efter Slaget, hen ad Morgenstunden , finder hans Dronning Hjørdis ham saaret paa Valpladsen Norse Antiquity Denmark
1864 Poul Hagelstein Dyvekes Død Union Period Denmark
1864 August Malmström Kung Sverres tåg till Norge High Middle Ages Sweden
1864 Johan Georg Otto von Rosen The Entry of Sten Sture the Elder into Stockholm Union Period Sweden
1864 Julius Middelthun Orvar-Odd bringing the news of Hjalmar’s Death Norse Antiquity Norway
1864 Erik Johan Löfgren Erik XIV and Karin Månsdotter Age of Discord Sweden
1864 Thorvald Mule Christian IV Age of Discord Denmark
1865 Carl Gustaf Qvarnström Engelbrekt Engelbrektsson (statue, Örebro) Union Period Sweden
1865 Niels Anker Lund Knud Lavards Drab High Middle Ages Denmark
1865 Louis Hasselriis Peder Griffenfeldt Age of Discord Denmark
1865 Peter Nicolai Arbo Valkyrie Norse Antiquity Norway
1865 Mårten Eskil Winge Thor bortröfvar den stora mustsjudarn från jättarne Norse Antiquity Sweden
1865 Axel Theophilus Helsted Uffes Kamp med de to Tyskere paa Øen i Eideren Norse Antiquity Denmark
1865 Niels Anker Lund Uffes Kamp med de to Tyskere paa Øen i Eideren Norse Antiquity Denmark
1865 Holger Peter Roed Uffes Kamp med de to Tyskere paa Øen i Eideren Norse Antiquity Denmark
1865 Venzel Ulrik Tornøe Uffe hin Spage Norse Antiquity Denmark
1865 Niels Anker Lund Tidlig Morgen efter Slaget i Hjørrungavig Viking Age Denmark
1865 August Malmström Viger Spaa Norse Antiquity Sweden
1865 Hugo Fredrik Salmson Catherine Jagiellon shows her Wedding Ring to Jöran Persson Age of Discord Sweden
1866 Wilhelm Marstrand Christian IV at Flagship “Trefoldigheden” (The Trinity) at the Battle of Colberger Heide Age of Discord Denmark
1866 Wilhelm Marstrand Christian IV dømmer Rosenkrantz Age of Discord Denmark
1866 Wilhelm Wallander Vikingen Viking Age Sweden
1866 Johan Zackarias Blackstadius S:t Sigfrid, som döper allmoge i Småland Viking Age Sweden
1866 Johan Christoffer Boklund Gustaf II Adolf och Axel Oxenstjerna under överläggning om Tyska kriget Age of Discord Sweden
1866 Constantin Hansen Thor iføres Kvindeklæder, og Freja er i Færd med at kaste et Slør over ham, for at han forklædt som Brud, kan skuffe Jætten Thrym Norse Antiquity Denmark
1866 Oskar Anderson Gustaf II Adolf i Slaget vid Mewe Age of Discord Sweden
1866 Constantin Hansen Thors Rejse til Jotunhejm i Selskab med Loke samt de to Søskende Thialf og Roskva Norse Antiquity Denmark
1866 Carl Emil Georg Hallgren Thor och Loke på färd till Jotunhem för att hemta hammaren Mjolner Norse Antiquity Sweden
1866 Theobald Stein Kong Skjold Norse Antiquity Denmark
1866 Henrik Olrik Valkyrier, som Odins Sendebud til Valpladsen Norse Antiquity Denmark
1866 Frederik Christian Lund Drottning Karolina Matilda bortföres till Kronborg 16-17 jan. 1772 Age of Discord Denmark
1866 Peter Nicolai Arbo Fornalder Norse Antiquity Norway
1866 Vilhelm Rosenstand Ove Rammel og Valdemar Daa Age of Discord Denmark
1866 Josephine Holmlund Drottning Christina mottager ett budskap från krigshären i Böhmen Age of Discord Sweden
1866 Gustaf Henric Bruzewitz Linné och hans lärjungar Age of Discord Sweden
1866 Johan Molin Ægir and his daughters Norse Antiquity Sweden
1866 Mårten Eskil Winge Hjalmars avsked av Orvar Odd Norse Antiquity Sweden
1866 Johan Fredrik Höckert Bellman i Sergells atelier Age of Discord Sweden
1866 Johan Fredrik Höckert Castlefire in Stockholm Age of Discord Sweden
1867 Frederik Ludvig Storch Valdemar og Absalon besøge Saxo High Middle Ages Denmark
1867 Johan Peter Raadsig Erkebiskop Jens Grand i Fængsel paa Søborg Slot High Middle Ages Denmark
1867 Vilhelm Jacob Rosenstand Tordenskjold at Carlsten Fortress Age of Discord Denmark
1868 Carl Bloch Niels Ebbesen og grev Geert High Middle Ages Denmark
1868 Hugo Fredrik Salmson Erkebiskopen Gustaf Trolle inför högalteret i Upsala domkyrka, afvisande Sten Stures anbud af fred och förlikning Union Period Sweden
1868 Frederik Ludvig Storch Kraka løser Regnar Lodbrogs Gaader Norse Antiquity Denmark
1868 Vilhelm Rosenstand Peter Andreas Heiberg tager Afsked med Rahbek og dennes Hustru Age of Discord Denmark
1868 August Carl Vilhelm Thomsen Ansgar prædiker Kristendommen i Hadeby Viking Age Denmark
1868 Frans Oscar Theodor Berg Hjalmar och Orvar Odd Norse Antiquity Sweden
1868 Peter Nicolai Arbo Ingeborg Norse Antiquity Norway
1868 Peter Nicolai Arbo The Wild Hunt Norse Antiquity Norway
1868 Jørgen Roed Kingo bringer Griffenfeldt et Lykønskningdigt i Anledning af hans Udnævnelse til Greve af Samsø Age of Discord Denmark
1868 August Malmström Illustrations for Frithiogs saga Norse Antiquity Sweden
1868 Johan Peter Molin Carll XII (statue, Stockholm) Age of Discord Sweden
1868 Niels Anker Lund Rolf Krake og hans Mænd bane sig en Vej gennem Baalet i Kong Adils Hal Norse Antiquity Denmark
1868 Mårten Eskil Winge Olof Tryggvason och Sigrid Storråda i Kongshäll Viking Age Sweden
1868 Mårten Eskil Winge Kraka inför Ragnar Norse Antiquity Sweden
1868 Lauritz Prior Marsk Stigs døtre High Middle Ages Denmark
1868 Carl XV S:t Eskil predikande för hendingarne Viking Age Sweden
1868 Knut Alfred Ekwall Erik den hellige, afböjande folkets anbud af skänker och förhöjda skatter High Middle Ages Sweden
1869 Niels Anker Lund Biskop Vilhelm forbyder Kong Svend Estridsøn Adgang til Kirken High Middle Ages Denmark
1869 Knud Bergslien Birkebeinere High Middle Ages Norway
1869 Oscar Wergeland Inga kongsmor betror Håkon Håkonsson til birkebeinerne High Middle Ages Norway
1869 Christian Gotlieb Vilhelm Bissen Fenrisulven bindes Norse Antiquity Denmark
1870 Gustaf Henric Bruzewitz Konung Carl Gustafs sista stundar Age of Discord Sweden
1870 Josef Albert Soult Berg Skeppet Ölands strid med nio engelska krigsfartyg, år 1704 Age of Discord Sweden
1870 Hugo Fredrik Salmson Gustaf Wasa och Catharina Stenbock Age of Discord Sweden
1870 Erik Bodom Norskt landskap; öde hed efter digerdöden High Middle Ages Norway
1870 Frederik Wilhelm Alexander Carlsson Waulunder smider vapen Norse Antiquity Sweden
1870 Frans Oscar Theodor Berg Loke och Sygin Norse Antiquity Sweden
1870 Frans Oscar Theodor Berg Loke Norse Antiquity Sweden
1870 Frederik Ludvig Storch Thor drager paa Eventyr med Asaloke, Roksa og Tjalfe Norse Antiquity Denmark
1870 Jørgen Roed Kingo i sit Værelse Age of Discord Denmark
1870 Niels Anker Lund Nordiske Vikinger, som have gjort Strandhugst paa en sydeuropeisk Kyst, vende tilbage til Skibene med deres Bytte Viking Age Denmark
1870 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in Prison Age of Discord Denmark
1870 Peter Nicolai Arbo Nótt riding Hrímfaxi Norse Antiquity Norway
1870 Peter Nicolai Arbo Battle of Stamford Bridge High Middle Ages Norway
1870 Peter Nicolai Arbo The Wild Hunt Norse Antiquity Norway
1870 Marcus Grønvold Sittende krigere Viking Age Norway
1870 Heinrich August Georg Schiött Brage og Idun Norse Antiquity Denmark
1870 Ole Balling The Battle of Hafrsfjord Viking Age Norway
1870 Carl Christian Ernst Hartmann Hejmdall Norse Antiquity Denmark
1870 Thorvald Mule Odin Norse Antiquity Denmark
1870 Herman Vilhelm Bissen Tycho Brahe Age of Discord Denmark
1870 Henrik August Ankarcrona Carl XII vid Narva Age of Discord Sweden
1870 Julius Kronberg Gustaf I emottager bibelöfversättningen af brödrna Petri Age of Discord Sweden
1870 Johan Severin Nilson Gustaf I emottager bibelöfversättningen af brödrna Petri Age of Discord Sweden
1870 Johan Adolf Petersén Gustaf I emottager bibelöfversättningen af brödrna Petri Age of Discord Sweden
1870 Julius Kronberg Ingeborg vid Hjalmars lig Norse Antiquity Sweden
1870 Johan Edvard Ericsson Brage och Saga Norse Antiquity Sweden
1870 Edvard Perséus Carin Månsdotter besöker Erik XIV i fängselet Age of Discord Sweden
1871 Niels Anker Lund En hjemkommen Kriger ved en Kæmpegrav Norse Antiquity Denmark
1871 Thorvald Mule Freia Norse Antiquity Denmark
1871 Thorvald Mule Thor Norse Antiquity Denmark
1871 Thorvald Mule Ydum Norse Antiquity Denmark
1871 Carl Bloch Christian II imprisoned in the Tower at Sønderborg Castle Age of Discord Denmark
1871 Johan Georg Otto von Rosen Karin Månsdotter, Eric XIV and Jöran Persson Age of Discord Sweden
1872 Frederik Christian Lund The Dutch fleet under Admiral Opdam passes the Sound on October 29, 1658 during the Swedish war Age of Discord Denmark
1872 Peter Nicolai Arbo The Wild Hunt Norse Antiquity Norway
1872 Niels Anker Lund Holmgangen paa Samsø. Ørvar Odd og hans døende Fostbroder Hjalmar Norse Antiquity Denmark
1872 Peter Nicolai Arbo The Shield Maiden Hervor Heidreksdotter Incites the People to go Battle with the Huns Norse Antiquity Norway
1872 Peter Nicolai Arbo The Death of Bjarke and Hjalte Norse Antiquity Norway
1872 Carl Sundt-Hansen Marsk Stigs døtre High Middle Ages Norway
1872 Mårten Eskil Winge Thor battles the Giants Norse Antiquity Sweden
1872 Theobald Thielemann Kraka Norse Antiquity Denmark
1872 Carl Christian Andersen Ole Vind prædiker for Chr. IV Age of Discord Denmark
1873 Carl Christian Andersen Sigbrit og Chr. II Union Period Denmark
1873 Kristian Zahrtmann Scene from the Court of Christian VII Age of Discord Denmark
1873 Kristian Zahrtmann Sigbrit Willoms reviews Custom accounts with Christian II Union Period Denmark
1873 Knut Bergslien Harald Hårfagre after the Battle of Hafrsfjord Viking Age Norway
1873 Johan Peter Raadsig Steenvinkel og Gerner bringes i Fængsel paa Kronborg, efter at deres Plan om at tilbageerobre Fæstningen fra Svenskerne er bleven røbet Age of Discord Denmark
1873 Stephan Sinding Vølund Smed (statue) Norse Antiquity Norway
1873 Christian Rudolf Vogelsang Kong Carl X paa Kronborg Age of Discord Denmark
1873 Carl Gustaf Hellqvist Thor som dödat sin son Svade Norse Antiquity Sweden
1873 Johan Severin Nilson Sigurd Rings död Norse Antiquity Sweden
1873 Robert Feel Bojesen Kong Christian II og Sigbrit opgjøre Toldregnskaberne Union Period Denmark
1874 Robert Feel Bojesen Kong Valdemar og Tovelil High Middle Ages Denmark
1874 Carl Christian Andersen Tordenskjold fremstiller fanger for Fr. IV Age of Discord Denmark
1874 Carl Christian Andersen Chr. IV på lit de parade Age of Discord Denmark
1874 Eilif Peterssen Corfitz Ulfeldts død Age of Discord Norway
1874 Peter Nicolai Arbo Dag riding Skinfaxi Norse Antiquity Norway
1874 Peter Nicolai Arbo Natt riding Hrimfaxi Norse Antiquity Norway
1874 Oscar Wergeland Sverre’s Journey over the Voss Mountains High Middle Ages Norway
1874 Niels Anker Lund Fra Vikingetiden Viking Age Denmark
1875 Frederik Ludvig Storch Kong Heimer og den lille Aslauge Norse Antiquity Denmark
1875 Fredrik Wilhelm Scholander Erekbiskopen Jöns Bengtsson sedan han inför altaret iklädt sig vapenskrud till härnad mot Carl Knutsson Union Period Sweden
1875 Elisabeth Jerichau-Baumann Marsk Stigs døtre High Middle Ages Denmark
1875 Robert Feel Bojesen Marsk Stigs døtre High Middle Ages Denmark
1875 Robert Feel Bojesen Mogens Munk tager afsked fra Kong Christian II, efter at have ladet Opsigelsesbrevet ligge i sin Handske Union Period Denmark
1875 Bernhard Ulrik Middelboe Mogens Munk tager afsked fra Kong Christian II, efter at have ladet Opsigelsesbrevet ligge i sin Handske Union Period Denmark
1875 Carl Christian Andersen Mogens Munk tager afsked med Chr. II Union Period Denmark
1875 Mårten Eskil Winge Vikingar som stranda Viking Age Sweden
1875 Mårten Eskil Winge Vikingeflotta som länsar Viking Age Sweden
1875 Mårten Eskil Winge Signe antänder sin jungfrubur Norse Antiquity Sweden
1875 Carl Rasmussen Sommernat under den Grønlandske Kyst circa Aar 1000 Viking Age Denmark
1875 Otto Bache Admiral Tordenskjold meets Commandant Danckwardt during the Siege of Marstrand of 1719 Age of Discord Denmark
1875 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in Prison Age of Discord Denmark
1875 Kristian Zahrtmann Christian II ved det stockholmske blodbad Union Period Denmark
1875 Johan Theodor Lundberg Ragnar Lodbrok i ormgruppen Norse Antiquity Sweden
1875 Olav Rusti Vølund Smed Norse Antiquity Norway
1875 Ernest Josephson Gustav I “Vasa” accuses Bishop Peder Sunnanväder before the cathedral at Västerås Age of Discord Sweden
1875 Carl Gustaf Hellqvist Gustav I “Vasa” accuses Bishop Peder Sunnanväder before the cathedral at Västerås Age of Discord Sweden
1875 Carl Larsson Gustav I “Vasa” accuses Bishop Peder Sunnanväder before the cathedral at Västerås Age of Discord Sweden
1876 Carl Christian Jacob Frederik Thomsen Ewalds første Møde med Arendse Age of Discord Denmark
1876 Carl Bloch Hans Tavsen beskytter bispen Joachim Rønnow Age of Discord Denmark
1876 H.W. Bissen Tordenskjold (Trondheim & Copenhagen) Age of Discord Denmark
1876 Adolph Tidemand & Morten Müller The landing of Sinclair in Romsdal Age of Discord Norway
1876 Knut Bergslien Kong Sverre på Vossefjellene High Middle Ages Norway
1876 Eilif Peterssen Christian II signing the Death Warrant of Torben Oxe Union Period Norway
1876 Eilif Peterssen Erik Valkendorf finds Sigbrit Willoms at Bergen Union Period Norway
1876 Julius Schultz Ivar Huitfeldt Age of Discord Denmark
1876 Otto Bache Kraka Norse Antiquity Denmark
1877 Ernst Josephson Sten Sture den äldre befriar danska drottningen Christina ur Vadstena Kloster Union Period Sweden
1877 Oscar Wergeland The Norwegian landing in Iceland Viking Age Norway
1877 Mathias Skeibrok Olaf the Holy Viking Age Norway
1877 Mathias Skeibrok Ragnar Lodbrok in the Snake Pit Norse Antiquity Norway
1877 John Börjeson Captured Viking Viking Age Sweden
1877 Constantin Hansen Thor paa Vandring Norse Antiquity Denmark
1878 Christen Dalsgaard Ansgar og Ødbert døbe en ung Moder og hennes lille Barn i en Kilde ved den af dem opførte Skole Viking Age Denmark
1878 Carl Christian Andersen Tycho Brahe holder Forelæsning for unge Ædelsmænd paa Kjøbenhavns Universitet Age of Discord Denmark
1878 Carl Ludvig Jacobsen Christian IV (statue, Christiania) Age of Discord Norway
1878 Marcus Grønvold Kongedatteren Bodvild besøker Volund smed i hans verksted Norse Antiquity Norway
1878 Hans Nikolaj Hansen Udenfor Sigbrits port Union Period Denmark
1878 Carl Bloch Kong Jakob af Skotland besøger Tycho Brahe Age of Discord Denmark
1878 Oscar Wergeland Dyveke’s Death Union Period Norway
1878 Johannes Gelert Guden Thor bemægtiger sig en Tyrs Hoved, der skal tjene som Madding for Midgaardsormen Norse Antiquity Denmark
1878 Alexander Edelfelt Duke Charles Insulting the Corpse of Klaus Fleming Age of Discord Sweden
1878 Gustaf Cederström Procession with the corpse of Charles XII Age of Discord Sweden
1879 Nils Bergslien The Battle of Hafrsfjord Viking Age Norway
1879 Marcus Grønvold Vølund Smed Norse Antiquity Norway
1879 Jens Erik Carl Rasmussen Biskop Absalon forjager den sidste vendiske Flaade fra vore Kyster High Middle Ages Denmark
1879 Oscar Wergeland Loke and Sygin Norse Antiquity Norway
1879 Johannes Sofus Gelert Thor bemægtiger sig en Tyrs Hoved, der skal tjene som Madding for Midgardsormen Norse Antiquity Denmark
1879 Niels Anker Lund Kong Erik Ejegod meddeler paa Viborg Thing de forsamlede Folk sin Hensigt at drage til det hellige Land som Bod for nogle Drab, han har begaaet ved et Gjæstebud (Aar 1103) High Middle Ages Denmark
1879 Carl Gustaf Hellqvist Peder Sunnanväder’s and Master Knut Mikaelsson’s Ignominious Entry Into Stockholm in 1526 Age of Discord Sweden
1880 Carl Neumann The Dutch fleet in the Sound, 1658 Age of Discord Denmark
1880 Frederik Christian Lund The Storming of Copenhagen, 1659 Age of Discord Denmark
1880 Carl Bloch At the Death Bed of Niels Kaas Age of Discord Denmark
1880 Gustaf Cederström Sturemordet Age of Discord Sweden
1880 Olaf Isaachsen The Caretaking of Saint Olaf’s Corps Viking Age Norway
1880 Niels Anker Lund Uvelkomne Gjæster. Episode af Wallensteins Inflad i Jylland Age of Discord Denmark
1880 Peter Nicolai Arbo Hervor’s death Norse Antiquity Norway
1880 Mårten Eskil Winge & Hanna Winge Illustrationer till Sigurd Fafnesbanes saga i Storstugan II Norse Antiquity Sweden
1880 August Malmström The Battle of Bråvalla Norse Antiquity Sweden
1880 August Malmström Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner Norse Antiquity Sweden
1880 Johan Tirén Loke fängslas av Asarna Norse Antiquity Sweden
1880 Hans Heyerdahl The Death of Balder Norse Antiquity Norway
1880 Carl Neumann The Battle of Rheden Age of Discord Denmark
1881 Hans Christian Koefoed Marsk Stigs døtre i Fangenskab High Middle Ages Denmark
1881 Otto Evens Saxo High Middle Ages Denmark
1881 Theobald Stein Niels Juel (statue, København) Age of Discord Denmark
1881 Kristian Zahrtmann Details of the Interior of Christian VII’s Court Age of Discord Denmark
1881 Olaf Isaachsen Tore Hund ved Olav den helliges lik Viking Age Norway
1881 Johan Georg Otto von Rosen Eric XIV in Prison Age of Discord Sweden
1881 Jenny Nyström The infant Gustav Vasa before king Hans of Denmark Union Period Sweden
1881 Richard Bergh The infant Gustav Vasa before king Hans of Denmark Union Period Sweden
1881 C.C. Peters Peter Willemoes Age of Discord Denmark
1881 John Börjeson Ludvig Holberg (statue, Bergen) Age of Discord Sweden
1882 Hans Jørgen Hammer Niels Ebbesen og grev Geert High Middle Ages Denmark
1882 Lorenz Frølich Valkyrien træder for Vikingen i hans Drøm og byder ham Toget til de nye fremmede Lande Viking Age Denmark
1882 Lorenz Frølich Vikinge-Ætmoder Viking Age Denmark
1882 Lorenz Frølich Gefion, der pløjer Sjælland fra Sverrig Norse Antiquity Denmark
1882 Kristian Zahrtmann The Death of Queen Sophie Amelie of Brunswick-Lüneberg (Version B) Age of Discord Denmark
1882 Theobald Stein Valdemar Atterdag High Middle Ages Denmark
1882 Eilif Peterssen The Battle of Svolder Viking Age Norway
1882 Nils Bergslien The Battle of Svolder Viking Age Norway
1882 Carl Gustaf Hellqvist Valdemar IV “Atterdag” holding Visby to ransom, 1361 High Middle Ages Sweden
1882 Otto Bache The Conspirators ride from Finderup after the murder of Eric V “Klipping” High Middle Ages Denmark
1882 Vilhelm Dahlerup & Ferdinand Edvard Ring Niels Ebbesen (statue, Randers) High Middle Ages Denmark
1882 Hans Heyerdahl The Midtgard Serpent Norse Antiquity Norway
1883 Otto Sinding Slaget ved Svold Viking Age Norway
1883 Mathias Skeibrok Snorre Sturlason Dictating the Norwegian King’s Sagas High Middle Ages Norway
1883 Carl Gustaf Hellqvist Religious Discourse between Olaus Petri and Peder Galle Age of Discord Sweden
1883 Mårten Eskil Winge The Battle of Stiklestad Viking Age Sweden
1884 Otto Sinding King Hake Norse Antiquity Norway
1885 Otto Evens Snorri Sturluson High Middle Ages Denmark
1885 C.C. Peters Herluf Trolle Age of Discord Denmark
1885 Mårten Eskil Winge Bylgia Norse Antiquity Sweden
1885 Theobald Stein Valdemar Sejr High Middle Ages Denmark
1885 Vilhelm Rosenstand The Danish-Norwegian naval hero ‘Tordenskjold’ disguised as a fisherman to trick the Swedes Age of Discord Denmark
1885 Oscar Wergeland National Assembly at Eidsvoll, 1814 Age of Discord Norway
1885 Lorenz Frølich The Battle of Grathe Heath High Middle Ages Denmark
1885 Geskel Saloman Gustaf vasa i Vesterås 1521 Union Period Sweden
1885 Vilhelm Jacob Rosenstrand Christian II and Dyveke Sigbritsdatter Union Period Denmark
1885 Carl Gustaf Hellqvist Transport of the corpse of Gustav II Adolf at the harbour of Wolgast Age of Discord Sweden
1886 Vilhelm Dahlerup Iver Huitfeldt Column (monument, København) Age of Discord Denmark
1886 Peter Nicolai Arbo Gissyr den gamle utfordrer hunerne på kong Angantyrs vegne Norse Antiquity Norway
1886 Søren Lexow-Hansen Vala (statue) Norse Antiquity Norway
1886 Carl Neumann The ship Dannebrogen caught on fire during the battle of Køge Bugt, 1710 Age of Discord Denmark
1886 Otto Evens Herluf Trolle Age of Discord Denmark
1886 Carl Christian Andersen Chr. IV taler gennem vinduet med mester Peter Payngk Age of Discord Denmark
1887 Theobald Stein Valdemar den Store High Middle Ages Denmark
1887 Christian Mølsted En engelsk brig erobres af danske kanonbåde Age of Discord Denmark
1887 Otto Bache The Coronation of Christian IV in 1596 Age of Discord Denmark
1887 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in the Garden of Frederiksborg Palace Age of Discord Denmark
1887 Frederik Christian Lund Episode af stormen på Kbh. 1659 Age of Discord Denmark
1887 Hans Dahl Ran’s Daughters Norse Antiquity Norway
1887 Anne Marie Carl-Nielsen Thor med Midgaardsormen Norse Antiquity Denmark
1887 Stephan Sinding Valhallafrisen Norse Antiquity Denmark
1888 Kristian Zahrtmann Leonora Christina stripped and searched by the Servants of Queen Sophie Amalie of Brunswick-Lüneberg Age of Discord Denmark
1888 Kristian Zahrtmann Students leave to defend Copenhagen in 1658 Age of Discord Denmark
1888 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in the Maribo Monastery Age of Discord Denmark
1888 August Malmström Illustrations for Frithiogs saga Norse Antiquity Sweden
1888 Stephan Sinding Valhalla Frieze Norse Antiquity Norway
1889 Vilhelm Jacob Rosenstrand The Students march out to defend Copenhagen during the 1658 Siege Age of Discord Denmark
1889 Laurits Regner Tuxen The Taking of Arkona in 1169, King Valdemar I “the Great” and Bishop Absalon High Middle Ages Denmark
1889 Niels Hansen Jacobsen Loke lænket til klipperne Norse Antiquity Denmark
1890 Carl Bloch Biskop Brochmand lader den unge Peder Schumacher give prøve på sin lærdom for Kong Frederik II Age of Discord Denmark
1890 Ernst Josephson Odens intåg i Sverige Norse Antiquity Sweden
1890 John Börjeson Axel Oxenstierna (statue, Stockholm) Age of Discord Sweden
1891 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in Blåtårn Age of Discord Denmark
1891 Niels Hansen Jacobsen Thor lifting Utgard-Loki’s Cat Norse Antiquity Denmark
1892 J.A.G. Acke Erik XIV:s kärlekssaga med Karins Månsdotter Age of Discord Sweden
1892 Carl Neumann Tordenskjold at Dynekilen Age of Discord Denmark
1892 Eilif Peterssen An Evening of the Norwegian Society Age of Discord Norway
1892 Hans Dahl Leif Eriksson discovering America Viking Age Norway
1892 Nils Bergslien Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Carl Dørnsberger Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Hans Heyerdahl Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Theodor Kittelsen Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Sven Jørgensen Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Lars Osa Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Wilhelm Peters Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Otto Sinding Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Ole Balling Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Carl Wilhelm Barth & Wilhelm Holter Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1892 Christian Krohg Leif Erikson discovering America Viking Age Norway
1893 Karl Hansen Reistrup Ægir og hans døtre Norse Antiquity Denmark
1893 Karl Hansen Reistrup Ægirs gilde Norse Antiquity Denmark
1893 Karl Hansen Reistrup Thor og Midgaardsormen Norse Antiquity Denmark
1893 Agnes Slott-Møller Niels Ebbesen High Middle Ages Denmark
1893 Jenny Nyström De tre valkyriorna vid Ulvsjön, Brynhilds färd till Hel, Oden hos Saga Norse Antiquity Sweden
1893 Anders Zorn Brynhildr och Gudrún Norse Antiquity Sweden
1893 Alexander Edelfelt The Death of Wilhelm von Schwerin Age of Discord Sweden
1893 Julius Kronberg Karl XII Age of Discord Sweden
1894 Theobald Stein Ansgar Viking Age Denmark
1894 Johan Georg Otto von Rosen et al. Eddan (illustrerat) Norse Antiquity Sweden
1894 Hans Heyerdahl Brynhild’s Hellride Norse Antiquity Norway
1894 Vilhelm Rosenstand Tordenskjolds Kammertjener Kold ved sin faldne Herres Lig Age of Discord Denmark
1895 John Börjeson Carl X Gustav (statue, Malmö) Age of Discord Sweden
1895 Lorenz Frølich Lokasenna Norse Antiquity Denmark
1896 John Börjeson Carl XI (statue, Karlskrona) Age of Discord Sweden
1896 Kristian Zahrtmann Leonora Christina in Blaataarn. The woman is cooking porridge Age of Discord Denmark
1897 Nielsen Strømdal Battle of Kringen Age of Discord Norway
1897 Rolf Adlersparre Guardians of Djurgård’s Bridge Norse Antiquity Sweden
1898 Louis Moe Illustrations for edition of Gesta Danorum Norse Antiquity Norway
1898 Hans Heyerdahl Gudrun and Brynhild with Sigurd Fafnesbane’s Corps Norse Antiquity Norway
1898 Otto Sinding Lindormen strækker sig mod Kvælden Norse Antiquity Norway
1898 Carl Johan Bonnesen Thor kører sine bukke Norse Antiquity Denmark
1900 Vilhelm Jacob Rosenstrand Christian II modtager Søren Norby i Lier Age of Discord Denmark
1900 Vilhelm Bissen Christian IV (statue, København) Age of Discord Denmark
1900 Nils Bergslien The Jomsvikings are joining the Battle of Svolder Viking Age Norway
1900 Gerhard Munthe, Erik Werenskiold, Christian Krogh, Eilif Peterssen, Halfdan Egidius Illustrations for edition of Heimskringla Norse Antiquity Norway
1900 Gustaf Cederström Charles XII of Sweden and Ivan Mazepa after The Battle of Poltava Age of Discord Sweden
1901 Kristian Zahrtmann Leonora Christina’s death Age of Discord Denmark
1901 Axel Ender Tordenskjold (Christiania) Age of Discord Norway
1901 Carl Johan Bonnesen Thor in combat with the Jötunns (statue) Norse Antiquity Denmark
1901 Anders Zorn Freyja Norse Antiquity Sweden
1901 John Börjeson Magnus Stenbock (statue, Helsingborg) Age of Discord Sweden
1901 Christian Mølsted Willemoes om bord i det Gernerske flådebatteri under slaget på Reden Age of Discord Denmark
1902 H.W. Bissen Absalon (statue, København) High Middle Ages Denmark
1902 Carl Milles Sten Sturemonumentet (Uppsala) Union Period Sweden
1902 Frans Schwartz Thor med bukkene Norse Antiquity Denmark
1903 Anders Zorn Gustav Vasa (statue, Mora) Union Period Sweden
1903 Anders Wissler Tors Fiske (statue) Norse Antiquity Sweden
1904 Stephan Sinding Offa of Angel’s Holmgang Norse Antiquity Norway
1904 John Börjeson Carl IX (statue, Göteborg) Age of Discord Sweden
1906 Jørgen Larsen Niels Juel og Ivar Huitfeldt (Køge) Age of Discord Denmark
1906 Christian Mølsted Willemoes’ død under slaget ved Sjællands Odde Age of Discord Denmark
1907 Karl Hansen Reistrup Niels Ebbesen undsiger grev Gert High Middle Ages Denmark
1907 Hans Peter Pedersen-Dan Holger Danske Norse Antiquity Denmark
1907 Nils Asplund Heimdall as Culture Bringer Norse Antiquity Sweden
1907 Carl Milles Gustav Vasa (Stockholm) Union Period Sweden
1908 Carl Larsson Entry of Gustav I “Vasa” into Stockholm, 1523 Union Period Sweden
1908 Anders Bundgaard Gefion Fountain (Copenhagen) Norse Antiquity Denmark
1908 Kristian Zahrtmann Queen Christina in the Palazzo Corsini Age of Discord Sweden
1910 Stephan Sinding Valkyrie (Copenhagen) Norse Antiquity Norway
1910 Gustaf Cederström The Victory at the Battle of Narva Age of Discord Sweden
1910 Gustaf Cederström Hailing Carl XII Age of Discord Sweden
1911 Harald Sörensen-Ringi Gustaf II Adolf (statue, Sundvall) Age of Discord Sweden
1912 Anders Bundgaard Gjerrøds datter Norse Antiquity Denmark
1912 Johan Theodor Lundberg Valan (statue) Norse Antiquity Sweden
1912 Johan Theodor Lundberg Kristina Gyllenstierna (statue, Stockholm) Union Period Sweden
1913 Kai Nielsen Ymers brønd Norse Antiquity Denmark
1913 Karl Hansen Reistrup Illustrations to Ingemann’s novels High Middle Ages Denmark
1914 Andreas Bloch Illustrations for Henrik Angell’s Syv-aars-krigen for 17. mai 1807–1814 Age of Discord Norway
1914 Stephan Sinding Sigurd og Brynhild Norse Antiquity Denmark
1914 Siegfried Wagner Lurblæserne Viking Age Denmark
1915 Theodor Lundberg Carl X Gustav (statue, Uddevalla) Age of Discord Sweden
1916 Gustav Lærum Olaf II Haraldsson (statue, Sarpsborg) Viking Age Norway
1916 Ninnan Santesson Erik Dahlbergh (statue, Göteborg) Age of Discord Sweden
1917 Gustaf Malmquist Carl X Gustav (statue, Stockholm) Age of Discord Sweden
1917 Troels Trier Thyre Danebod establishes the Danish defensive works Norse Antiquity Denmark
1918 Gustaf Cederström David and Goliath Age of Discord Sweden
1919 Carl Hultström Engelbrekt Engelbrektsson (statue, Falun) Union Period Sweden
1919 Christian Mølsted Flåden forlader havnen i 1807 for sidste gang Age of Discord Denmark
1919 Christian Mølsted Efter stormen på København, Fr. III besøger valpladsen ved fregatten Høienhald Age of Discord Denmark

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Invenīre: Discovery & Innovation in Pre-Modern Scandinavia

February 22- 23, 2019, Berkeley, California

Mainzer Beobachter

Weblog van Jona Lendering

The Woods Called

and I had to go

%d bloggers like this: