Chronological

Year Author Title Cultural Community Historical Period
1770 Ewald Johannes Rolf Krage Denmark Norse Antiquity
1771 Suhm Peter Frederik Sigrid eller Kierlighed Tapperheds Beløning Denmark Norse Antiquity
1772 Brun Johannes Nordahl Einer Tambeskielver Norway Viking Age
1772 Weyde Johanna Maria Københavns Beleiring Denmark Age of Severance
1773 Ewald Johannes Balders Død Denmark Norse Antiquity
1774 Gyllenborg Gustaf Fredrik Birger Jarl Sweden High Middle Ages
1774 Suhm Peter Frederik Frode Denmark Norse Antiquity
1774 Suhm Peter Frederik Gyrithe eller Danmarks Befrielse. Prisen for Kiærlighed Denmark Viking Age
1775 Suhm Peter Frederik Haldan. En Hyrde-Tildragelse Denmark Norse Antiquity
1775 Suhm Peter Frederik De tre Venner eller Hialmar, Asbjørn og Orvarodd Denmark Norse Antiquity
1775 Middelthon Hendrik Bryssel Haddings Syn Norway Norse Antiquity
1777 Suhm Peter Frederik Signe og Habor eller Kierlighed stærkere end Døden Denmark Norse Antiquity
1778 Hallman Carl Israel Skeppar Rolf Sweden High Middle Ages
1781 Storm Edvard Zinklars Vise Norway Age of Severance
1781 Boye Birgitte Catharine Gorm den gamle Denmark Viking Age
1782 Lidner Bengt Erik XIV Sweden Age of Severance
1783 Suhm Peter Frederik Alfsol Denmark Norse Antiquity
1783 Gyllenborg Gustaf Fredrik Sune Jarl eller Sverkers död Sweden High Middle Ages
1783 Kellgren Johan Henric Frigga Sweden Norse Antiquity
1783 Kellgren Johan Henric Helmfelt Sweden Age of Severance
1783 Kellgren Johan Henric Gustaf Adolphs ädelmod Sweden Age of Severance
1783 Paijkull Gustaf von Domald Sweden Norse Antiquity
1784 Kellgren Johan Henric Drottning Christina Sweden Age of Severance
1784 Lyche Sigvard Kong Ingild eller Frode den fjerdes Hevn Denmark Norse Antiquity
1785 Baggesen Jens Poesiens Oprindelse Denmark Norse Antiquity
1785 Gyllenborg Gustaf Fredrik Tåget öfver Bält Sweden Age of Severance
1785 Pram Christen Henriksen Stærkodder Norway Norse Antiquity
1786 Engzell Gustaf Dalkarlarne Sweden Union Period
1786 Kellgren Johan Henric Gustaf Wasa Sweden Age of Severance
1786 Samsøe Ole Johan Frithiof Denmark Norse Antiquity
1787 Pram Christen Henriksen Fridlef og Hiarne-Skiald Norway High Middle Ages
1788 Kellgren Johan Henric Gustaf Adolph och Ebba Brahe Sweden Age of Severance
1788 Rosenheim Vilhelm von Frode Sweden Norse Antiquity
1789 Baggesen Jens Holger Danske Denmark Viking Age
1789 Pram Christen Henriksen Lagertha Norway Norse Antiquity
1790 Leopold Carl Gustaf af Oden eller Asarnes utvandring Sweden Norse Antiquity
1791 Brun Johannes Nordahl Endres og Sigrids Brøllup Norway Viking Age
1791 Heilman Johan Ernst Knud Lavard Denmark High Middle Ages
1792 Falsen Enevold de Festen i Valhall Norway Norse Antiquity
1794 Samsøe Ole Johan Halfdans Sønner Denmark Norse Antiquity
1795 Boye Birgitte Catharine Sigrid eller Regnalds Død Denmark Norse Antiquity
1796 Samsøe Ole Johan Dyveke Denmark Union Period
1796 Samsøe Ole Johan Hildur Denmark Norse Antiquity
1798 Baggesen Jens Erik Eiegod Denmark High Middle Ages
1799 Adlerbeth Gudmund Jöran Ingiald Illråda Sweden Norse Antiquity
1799 Sander Levin Christian Danmarks Befrielse, eller Niels Ebbesen af N?rreriis Denmark High Middle Ages
1802 Oehlenschläger Adam Digte 1803 Denmark Norse Antiquity
1802 Soldin Salomon Marsk Stig eller Sammenrottelsen med Erik Glipping, Konge af Danmark Denmark High Middle Ages
1803 Schack von Staffeldt Adolph Wilhelm Digte 1804 Denmark Norse Antiquity
1805 Oehlenschläger Adam Frejas Alter Denmark Norse Antiquity
1805 Oehlenschläger Adam Vaulundurs saga Denmark Norse Antiquity
1807 Bang Balthasar Knud Lavard eller Hertug Knud af Slesvig Denmark High Middle Ages
1807 Oehlenschläger Adam Thors Reise til Jotunheim Denmark Norse Antiquity
1807 Oehlenschläger Adam Baldur hin gode Denmark Norse Antiquity
1807 Oehlenschläger Adam Hakon Jarl hin rige Denmark Viking Age
1807 Kruse Lauritz Gyrithe eller Danmarks Frelse Denmark Viking Age
1808 Weinwich Niels Henrik Kield Stub, Sognepræst paa Ullensager Norway Age of Severance
1808 Sander Levin Christian Knud, Danmarks Hertug Denmark High Middle Ages
1808 Møller C.J. Kong Svend, Danmarks Hævner Denmark High Middle Ages
1808 Steenbloch Cornelius Frederikshalds Belejring i Aaret 1716 Norway Age of Severance
1808 Rahbek Knud Lyne Anna Colbjørnsen Denmark Age of Severance
1808 Rahbek Knud Lyne Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg Denmark Age of Severance
1809 Rahbek Knud Lyne Trondhjems Befrielse Denmark Age of Severance
1809 Oehlenschläger Adam Palnatoke Denmark Norse Antiquity
1809 Grundtvig N.F.S. Optrin af Kämpelivets Undergang i Nord Denmark Norse Antiquity
1810 Rahbek Knud Lyne Skottekrigen eller Bondebylluppet i Guldbrandsdalen. Denmark Age of Severance
1810 Oehlenschläger Adam Axel og Valdborg Denmark Norse Antiquity
1811 Tøxen Manasse Erik III Denmark High Middle Ages
1811 Lange Johannes Ulf Jarl Denmark Viking Age
1811 Rahbek Knud Lyne Kong Frederik den Anden i Ditmarsken Denmark Age of Severance
1811 Atterbom P.D.A. Skaldar-mal Sweden Norse Antiquity
1811 Geijer Erik Gustaf Poems in Iduna Sweden Viking Age
1811 Grundtvig N.F.S. Optrin af Norners og Asers Kamp Denmark Norse Antiquity
1811 Grundtvig N.F.S. Saga Denmark Norse Antiquity
1812 Rahbek Knud Lyne Peder Skram Denmark Age of Severance
1812 Tegnér Esaias Skidbladner Sweden Norse Antiquity
1812 Møller P.M. Holger danske og Skrædderne Denmark Viking Age
1812 Oehlenschläger Adam Stærkodder Denmark Norse Antiquity
1812 Ling Pehr Henrik Agne Sweden Norse Antiquity
1812 Granberg Per Adolf Svante Sture och Märta Lejonhufvud Sweden Age of Severance
1812 Granberg Per Adolf Jorund Sweden Norse Antiquity
1813 Lindhard Mogens Leire Koningen Fridleif, Frode hin Fredegodes Søn Denmark Norse Antiquity
1813 Rahbek Knud Lyne Tordenskjold i Marstrand Denmark Age of Severance
1813 Ling Pehr Henrik Gylfe Sweden Norse Antiquity
1813 Stagnelius Erik Johan Gunlög Sweden Norse Antiquity
1813 Stagnelius Erik Johan Blenda Sweden Norse Antiquity
1814 Atterbom P.D.A. Epilog Sweden Norse Antiquity
1814 d’Albedyll Eleonora Charlotta Gefion Sweden Norse Antiquity
1814 Oehlenschläger Adam Helge Denmark Norse Antiquity
1814 Ling Pehr Henrik Eylif den Göthiske Sweden Viking Age
1815 Proft Christian Gottlob Rurik og Helge Denmark Viking Age
1815 Grundtvig N.F.S. Kvædlinger eller Smaakvad Denmark Norse Antiquity
1815 Søtoft Nicolai Bierfreund Romantiske digte Denmark Norse Antiquity
1816 Bruun Thomas Christopher Erik Glipping Denmark High Middle Ages
1816 Ling Pehr Henrik Asarne Sweden Norse Antiquity
1816 Grundtvig N.F.S. Heimdall, dansk Nyaars-Gave for 1816 Denmark Norse Antiquity
1816 Rosenheim Vilhelm von Drottning Öda Sweden Norse Antiquity
1816 Oehlenschläger Adam Hagbarth og Signe Denmark Norse Antiquity
1817 Oehlenschläger Adam Hroars saga Denmark Norse Antiquity
1817 Hegermann-Lindencrone Louise Eleonora Christina Uhlfeldt Denmark Age of Severance
1817 Ling Pehr Henrik Riksdagen 1527 Sweden Age of Severance
1818 Ling Pehr Henrik Den heliga Birgitta Sweden High Middle Ages
1818 Ling Pehr Henrik Engelbrekt Engelbrektsson Sweden Union Period
1819 Oehlenschläger Adam Nordens guder Denmark Norse Antiquity
1820 Nicander Karl August Runeswärdet och den förste riddaren Sweden Viking Age
1820 Boye C.J. Brødrene i Leire Denmark Norse Antiquity
1820 Åkerhielm Charlotta Engelbrekt Sweden Union Period
1820 Krossing Nikolai Hroars Kjærlighed Denmark Norse Antiquity
1821 Søtoft Nicolai Bierfreund Christian den fjerdes dom Denmark Age of Severance
1821 Ingemann Bernhard Severin Kampen om Valhal Denmark Norse Antiquity
1822 Tegnér Esaias Axel Sweden Age of Severance
1822 Stagnelius Erik Johan Visbur Sweden Norse Antiquity
1822 Andersen Hans Christian Alfsol Denmark Norse Antiquity
1823 Søtoft Nicolai Bierfreund Ranzau Denmark Age of Severance
1823 Granberg Per Adolf Freyas högtid Sweden Norse Antiquity
1823 Granberg Per Adolf Carl Knutssons död Sweden Union Period
1824 Åkerhielm Gustaf Fredrik Valdemar Sweden High Middle Ages
1824 Faber Peter Ditlev Harald Graafeldts Jagt Denmark Viking Age
1824 Blicher St. St. Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog Denmark Age of Severance
1824 Nicander Karl August Runor Sweden Norse Antiquity
1824 Overskou Thomas Knud Lavard Denmark High Middle Ages
1824 Boye C.J. Juta, Dronning af Danmark Denmark Norse Antiquity
1824 Ling Pehr Henrik Ingiald Illråda och Ivar Widfamne Sweden Norse Antiquity
1824 Ling Pehr Henrik Styrbjörn Starke Sweden Viking Age
1824 Ling Pehr Henrik Blot-Sven Sweden High Middle Ages
1824 Ling Pehr Henrik Visburs söner Sweden Norse Antiquity
1825 Kruse Lauritz Syv Aar. Et Bidrag til et nordisk Riges hemmelige Hof-Historie. Uddragen af en afd?d Diplomatikers Portefeuille Denmark Age of Severance
1825 Boye C.J. Svend Grathe Denmark High Middle Ages
1825 Tegnér Esaias Frithiofs saga Sweden Norse Antiquity
1825 Wildt Johannes Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter Denmark High Middle Ages
1825 Wildt Johannes Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne Denmark Viking Age
1826 Dybdahl Peder Marsk Stig eller Feldmarskalk Stig Andersen Hvides Levnedsbeskrivelse Denmark High Middle Ages
1826 Bang Balthasar Valdemar og Absalon Denmark High Middle Ages
1826 Boye C.J. Kong Sigurd Denmark High Middle Ages
1826 Ingemann Bernhard Severin Valdemar Seier. En historisk Roman Denmark High Middle Ages
1827 Boye C.J. Erik den Syvende, Konge af Danmark Denmark Union Period
1827 Hansen Elisabeth Thyras Datter Hulda, eller Londons beleiring af de danske i det 11. Aarhundret Denmark Viking Age
1827 Wildt Johannes Gustav og Theodore eller Grev Rosen og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711 Denmark Age of Severance
1827 Oehlenschläger Adam Væringerne i Miklagård Denmark Viking Age
1828 Lange Johannes Familien Ulfeldt Denmark Age of Severance
1828 Bræmer Otto Slaget på Grathehede Denmark High Middle Ages
1828 Mellin Gustaf Henrik Erik XIV och hans son Sweden Age of Severance
1828 Von Beskow Bernhard Erik XIV Sweden Age of Severance
1828 Wergeland Henrik Sinclars død Norway Age of Severance
1828 Gumælius Wilhelm Thord Bonde Sweden High Middle Ages
1828 Ingemann Bernhard Severin Erik Menveds Barndom Denmark High Middle Ages
1828 Oehlenschläger Adam Hrolf Krake Denmark Norse Antiquity
1828 Lundequist Nils Wilhelm Familjen Ehrenflykt Sweden Age of Severance
1829 Sparre Pehr Thora eller Grimsholms saga Sweden Viking Age
1829 Mellin Gustaf Henrik Blomman på Kinnehulle Sweden Age of Severance
1829 Blicher St. St. Præsten i Vejlbye Denmark Age of Severance
1829 Bjerregaard Henrik Anker Magnus Barfods Sønner Norway High Middle Ages
1829 Blicher St. St. Tesle Denmark Union Period
1829 Hals Jørgen Michelet Kong Half Norway Norse Antiquity
1830 Wildt Johannes Tycho Brahes Dage Denmark Age of Severance
1830 Bræmer Otto Erik Eiegod eller: Væringen i Miklagaard Denmark High Middle Ages
1830 Strussenfelt Amalie von Alarik Sweden Viking Age
1830 Lundequist Nils Wilhelm Agda Sweden Age of Severance
1830 Mellin Gustaf Henrik Sivard Kruses br?llop Sweden Age of Severance
1830 Bagger Carl Christian Dronning Christina af Sverrig og Monaldeschi Denmark Age of Severance
1831 Strussenfelt Amalie von Sigfrid Thuresson Ryning Sweden Union Period
1831 Mellin Gustaf Henrik Anna Reibnitz Sweden Age of Severance
1831 Wildt Johannes Den danske Student Christian C…’s rædselsfulde, men sandfærdige Begivenheder under den rasende Pest i Kjøbenhavn 1711 Denmark Age of Severance
1831 O.K. Snapphanarne: Gammalt nytt om Skåne från sjuttonde seklet Sweden Age of Severance
1831 Bræmer Otto Valdemar Atterdag Denmark High Middle Ages
1832 Strussenfelt Amalie von Andelunden Sweden Age of Severance
1832 Lange Johannes Tordenskjold Denmark Age of Severance
1832 Sparre Pehr Den siste friseglaren Sweden Age of Severance
1832 Mellin Gustaf Henrik Gustaf Brahe Sweden Age of Severance
1832 Mellin Gustaf Henrik Flickorna i Askersund Sweden Age of Severance
1833 Oehlenschläger Adam Tordenskjold Denmark Age of Severance
1833 Almqvist C.J.L. Hermitaget Sweden High Middle Ages
1833 Ingemann Bernhard Severin Kong Erik og de fredløse Denmark High Middle Ages
1833 Rumohr Theodor Vilhelm Regner Lodbrok og hans Sønner Denmark Norse Antiquity
1833 Kullberg Karl af Carl Gustaf Wrangel Sweden Age of Severance
1833 O.K. Sista aftonen på Östanberg Sweden High Middle Ages
1833 Krag C.D. Hjalmar eller Fostbr?derne Denmark Norse Antiquity
1834 Kullberg Karl af Maximilian eller en sammansvärjning under Erik XIV:es regering Sweden Age of Severance
1834 Lundequist Nils Wilhelm Slaget vid Stångebro Sweden Age of Severance
1834 Almqvist C.J.L. Drottningens juvelsmycke Sweden Age of Severance
1834 Hauch Carsten Vilhelm Zabern Denmark Age of Severance
1834 Wildt Johannes Lysesaxen Denmark High Middle Ages
1834 Von Saltza Edvard Fredrik Snö Sigvaldsson och Gauta den fagra Sweden Viking Age
1834 Oehlenschläger Adam Dronning Margareta Denmark Union Period
1834 Mellin Gustaf Henrik Helena Wrede Sweden Age of Severance
1834 Holst Wilhelm Christian den Anden Denmark Age of Severance
1835 Holst Wilhelm Slaget i Kjøgebugt Denmark Age of Severance
1835 Sparre Pehr Adolf Findling, eller tre år under drottning Kristinas regering Sweden Age of Severance
1835 Berlin Anna Catharina Försakelsen Sweden High Middle Ages
1835 Bournonville August Valdemar Denmark High Middle Ages
1835 Ingemann Bernhard Severin Prins Otto af Danmark og hans Samtid Denmark High Middle Ages
1836 Kullberg Karl af Svenskarne i Neapel Sweden High Middle Ages
1836 Von Beskow Bernhard Torkel Knutsson Sweden High Middle Ages
1836 Ingemann Bernhard Severin Dronning Margrete Denmark Union Period
1836 Bremer Fredrika Trälinnan Sweden Norse Antiquity
1836 Ling Pehr Henrik Tirfing Sweden Norse Antiquity
1836 Von Saltza Edvard Fredrik De siste folkungarne eller grundläggningen af S:ta Clara kloster Sweden Union Period
1837 Berlin Anna Catharina Jörgen Krabbe Sweden Age of Severance
1837 Von Beskow Bernhard Kung Birger och hans ätt Sweden High Middle Ages
1837 Munch Andreas Kong Sverres Ungdom Norway High Middle Ages
1837 Ingemann Bernhard Severin Holger Danske Denmark Viking Age
1837 Hansen Maurits Hakon Athelstan Norway Viking Age
1837 Wang Johan Storm Skottertoget eller Slaget ved Kringen Norway Age of Severance
1838 Rumohr Theodor Vilhelm Jakob Danefærd Denmark Age of Severance
1838 Von Beskow Bernhard Gustaf Adolf i Tyskland Sweden Age of Severance
1838 Wang Johan Storm Kong Sverre eller Hakon Sverresøns første Kjærlighed Norway High Middle Ages
1838 Wergeland Henrik Hytten eller Kristian IIdens Afreise fra Norge Norway Union Period
1838 Oehlenschläger Adam Olaf den hellige Denmark Viking Age
1839 Kullberg Karl af Gustaf den tredje och hans hof Sweden Age of Severance
1839 Hertz Henrik Valdemar Atterdag Denmark High Middle Ages
1839 Oehlenschläger Adam Knud den store Denmark High Middle Ages
1839 Thomson Niklas Hans Axel Rehnkrona Sweden Age of Severance
1839 Rumohr Theodor Vilhelm Odins Ankomst til Norden Denmark Norse Antiquity
1839 Faber Peter Ditlev Alfsol Denmark Norse Antiquity
1840 Briem Johann Gunløg Gunløgsen Riddern Niels Ebbesen Denmark High Middle Ages
1840 Bernhard Carl Gamle Minder Denmark Age of Severance
1840 Olsen Rolf Den siste viking Norway High Middle Ages
1841 Etlar Carit Madsalune Denmark Age of Severance
1841 Hauch Carsten Svend Grathe Denmark High Middle Ages
1841 Dahl Olav Kjærligheds magt eller Slaget ved Solskjel Norway Norse Antiquity
1841 Oehlenschläger Adam Ørvarodds saga Denmark Norse Antiquity
1841 Beyer Sille Ingolf og Valgerd Denmark Viking Age
1841 Lundequist Sofia Henrika Gustaf Wasa Sweden Union Period
1842 Zeipel Carl von Två herrar och en narr Sweden Age of Severance
1843 Bournonville August Erik Menveds Barndom Denmark High Middle Ages
1843 Zeipel Carl von Malkolm Sinclairs Mord Sweden Age of Severance
1844 Crusenstolpe Magnus Jacob Morianen Sweden Age of Severance
1844 Böttiger Carl Wilhelm Asarne i Delphi Sweden Norse Antiquity
1844 Berlin Anna Catharina Rosensparreska ättens utgång Sweden Age of Severance
1844 Blom Hans Ørn Tordenskjold Norway Age of Severance
1844 Hertz Henrik Tordenskjold i Dynekilen Denmark Age of Severance
1844 Rumohr Theodor Vilhelm Peter Tordenskjold Denmark Age of Severance
1844 Oehlenschläger Adam Erik Glipping Denmark High Middle Ages
1844 Welhaven Johan Sebastian Nyere digte Norway Norse Antiquity
1844 Martini Anton Olger Danske Denmark Norse Antiquity
1845 Mellin Gustaf Henrik Ulla Fersen Sweden Age of Severance
1845 Arfwedson Carl David Konung Carl XI Sweden Age of Severance
1845 Rudbeck Thure Gustaf Qvinnorånet Sweden High Middle Ages
1845 Rudbeck Thure Gustaf Den bannlyste Sweden Union Period
1845 Rudbeck Thure Gustaf Dødsfienderne Sweden Union Period
1845 Zeipel Carl von Carl XI Sweden Age of Severance
1846 Brun Michael W. Gustav III Norway Age of Severance
1846 Zeipel Carl von Vasa-ättlingarne Sweden Age of Severance
1846 Zeipel Carl von Cecilia Wasa Sweden Age of Severance
1846 Hyltén-Cavallius Gunnar Dackefejden Sweden Age of Severance
1846 Blanche August Engelbrekt och hans dalkarlar Sweden Union Period
1846 Rumohr Theodor Vilhelm Niels Juel Denmark Age of Severance
1846 Schwach Conrad Nicolai Samlede dikter Norway Norse Antiquity
1846 Börjesson Johan Erik den fjortonde Sweden Age of Severance
1846 Wang Johan Storm Den navnløse Norway Age of Severance
1846 Palmblad Vilhelm Frederik Aurora Königsmark och hennes slägt Sweden Age of Severance
1847 Almqvist C.J.L. Herrarne på Ekolsund Sweden Age of Severance
1847 Almqvist C.J.L. Syster och bror Sweden Age of Severance
1847 Zeipel Carl von Seton: en skildring från slutet av förra århundradet Sweden Age of Severance
1847 Stålberg Carolina Wilhelmina Hedvig Charlotta Nordenflycht Sweden Age of Severance
1847 De Geer Louis Gerhard Carl XII:s page Sweden Age of Severance
1847 Börjesson Johan Erik den fjortondes son Sweden Age of Severance
1847 Lindeberg Anders Junker Carl Sweden High Middle Ages
1847 Søtoft Nicolai Bierfreund Knud den hellige Denmark High Middle Ages
1847 Kielmann-Göransson Julius Axel Den blifvande konungen: romantiserad berättelse Sweden Age of Severance
1847 Bernhard Carl Krøniker fra Kong Christian IIs Tid Denmark Union Period
1847 Hultin Constance Aslögs saga Sweden Norse Antiquity
1847 Sparre Pehr Kungslena-Färden Sweden High Middle Ages
1847 Sparre Pehr Standaret Sweden Age of Severance
1847 Ridderstad Carl Fredrik Carl IX Sweden Age of Severance
1848 Ridderstad Carl Fredrik Drottning Kristina i Italien Sweden Age of Severance
1848 Ridderstad Carl Fredrik Svarta handen Sweden Age of Severance
1848 Kielmann-Göransson Julius Axel Trollets son Sweden High Middle Ages
1848 Brun Michael W. Sanct Olafs Dag Norway Viking Age
1848 Hollard Nielsen J.M.G. Ridder Niels Ebbesen. Danmarks Befrier. Denmark High Middle Ages
1848 Hollard Nielsen J.M.G. Erik Eiegod Denmark High Middle Ages
1848 Arfwedson Carl David Wadstena kloster Sweden Union Period
1848 Stålberg Carolina Wilhelmina Catharina Månsdotter Sweden Age of Severance
1849 Ridderstad Carl Fredrik Drabanten Sweden Age of Severance
1849 Stålberg Carolina Wilhelmina Drottning Filippa Sweden Age of Severance
1849 Lindeberg Anders Den oskärade helgedommen Sweden High Middle Ages
1849 Mellin Gustaf Henrik Jacob Casimir De la Gardie Sweden Age of Severance
1849 Mellin Gustaf Henrik Tåget öfver Store Bält Sweden Age of Severance
1849 Bredahl Christian Hviid Knud Svendssøn Denmark High Middle Ages
1849 Almqvist C.J.L. Sviavigamal Sweden Norse Antiquity
1849 Oehlenschläger Adam Regnar Lodbrok Denmark Norse Antiquity
1849 Zeipel Carl von De sammansvurne eller Mord och kröning Sweden Age of Severance
1849 Hauch Carsten Saga om Thorvald Vidførle Denmark Viking Age
1850 Crusenstolpe Magnus Jacob Huset Tessin Sweden Age of Severance
1850 Sparre Pehr Sjö-kadetten i konung Gustaf III:s tid Sweden Age of Severance
1850 Rumohr Theodor Vilhelm Grevens Fejde Denmark Age of Severance
1850 Hauch Carsten Marsk Stig Denmark High Middle Ages
1850 Bernhard Carl Krønniker fra Kong Erik af Pommerns Tid? Denmark Union Period
1850 Monsen Christian Dronning Gyda Norway Viking Age
1850 Stjernström Jeanette Carl XII vid Pultava eller Sista resursen Sweden Age of Severance
1850 Stålberg Carolina Wilhelmina Lasse Lucidor Sweden Age of Severance
1851 Stålberg Carolina Wilhelmina Familjen Skytte Sweden Age of Severance
1851 Beyer Seyer Hagbart og Signe Denmark Norse Antiquity
1851 Stålberg Carolina Wilhelmina Fru Stälsvärd Sweden Age of Severance
1852 Stålberg Carolina Wilhelmina Min söta Clas Sweden Age of Severance
1852 Hauch Carsten Tycho Brahes Ungdom Denmark Age of Severance
1852 Arentzen Kristian Gunløg Ormetunge Denmark Norse Antiquity
1852 Jensen P.A. Olaf i Venden Norway Viking Age
1852 Ridderstad Carl Fredrik Fursten Sweden Age of Severance
1853 Olsen Rolf Anna Kolbj?rnsdatter Norway Age of Severance
1853 Arnesen Kall Benedicte Grev Bothwell i Norge Denmark Age of Severance
1853 Etlar Carit Gjøngehøvdingen Denmark Age of Severance
1853 Bjursten Anders Herman Gyltas grotta Sweden High Middle Ages
1853 Arentzen Kristian Knut den hellige Denmark High Middle Ages
1854 Stjernström Jeanette Fyra dagar af konung Gustaf III:s regering Sweden Age of Severance
1854 Bjursten Anders Herman Öfverste Stobée Sweden Age of Severance
1854 Wijkander Oscar Lucidor Sweden Age of Severance
1854 Starbäck Carl Georg Vasa Sweden Union Period
1854 Bolander Sofi Georg Bogislaus Sweden Age of Severance
1855 Stjernström Jeanette Drottning Kristina Sweden Age of Severance
1855 Etlar Carit Vaabenmesteren Denmark Age of Severance
1855 Etlar Carit Dronningens vagtmester Denmark Age of Severance
1855 Bolander Sofi Bröderne Sweden Age of Severance
1855 Munch Andreas En aften paa Giske Norway Viking Age
1855 Becker Tyge Claus Limbek Denmark High Middle Ages
1855 Ploug Carl Ægirs Gilde Denmark Norse Antiquity
1856 Bjursten Anders Herman Minnen från Gripsholm Sweden Age of Severance
1856 Von Numers Hedvig På Gröna Lund Sweden Age of Severance
1856 Bjursten Anders Herman Solen sjunker Sweden Union Period
1856 Strussenfelt von Ulrika Pehr Brahe den yngre Sweden Age of Severance
1856 Friis J.J.F. Svenskerne på Lolland Denmark Age of Severance
1856 Ridderstad Carl Fredrik Drottning Lovisa Sweden Age of Severance
1857 Friis J.J.F. Fiskelars Denmark Age of Severance
1857 Strussenfelt von Ulrika Bröderne eller 1808 och 1809 Sweden Age of Severance
1857 Stjernström Jeanette Konung Karl X Gustav Sweden Age of Severance
1857 Rydberg Viktor Fribytaren p? Östersjön Sweden Age of Severance
1857 Ibsen Henrik Fru Inger til Østraat Norway Age of Severance
1857 Becker Tyge En Familiehistorie. Fortidsminder fra Jylland Denmark Age of Severance
1857 Monsen Christian Gulbrandsdølerne Norway Age of Severance
1857 Bjørnson Bjørnstjerne Mellem slagene Norway High Middle Ages
1857 Flamand Ludvig Joseph Peter Griffenfeldt eller fængslet paa Munkholm Denmark Age of Severance
1858 Friis J.J.F. Lybekkerne i Nakskov Denmark Union Period
1858 Bjørnson Bjørnstjerne Halte Hulda Norway High Middle Ages
1858 Gumælius Wilhelm Engelbrekt Sweden Union Period
1858 Bjursten Anders Herman Gefion Sweden Norse Antiquity
1858 Becker Tyge Bondekrigen Denmark Union Period
1858 Ibsen Henrik Hærmændene på Helgeland Norway Viking Age
1858 Börjesson Johan Ur Karl XII:s ungdom Sweden Age of Severance
1858 Brag Eva Sigurd och Brynhilda Sweden Norse Antiquity
1859 Strussenfelt von Ulrika Magnus Stenbock Sweden Age of Severance
1859 Strussenfelt von Ulrika Paykull Sweden Age of Severance
1859 Nyberg Johan Peter Ebba Folkunge Sweden Union Period
1859 Von Numers Hedvig Ett äfventyr i Humlegården på Carl Israel Hallmans tid Sweden Age of Severance
1859 Elster Kristian Fra Fjorden Norway Viking Age
1859 Stålberg Carolina Wilhelmina Eleonora Sweden Age of Severance
1859 Stålberg Carolina Wilhelmina Gustaf III och hans omgifning Sweden Age of Severance
1859 Krag C.D. Danmarks Befrielse, eller Halfdan og Guritha Denmark Viking Age
1859 Rudolph Schmidt Alfsol Denmark Norse Antiquity
1860 Krag C.D. Leirekongens Datter og Kong Siger Denmark Viking Age
1860 Giørup Michael Asker Ryg Denmark High Middle Ages
1860 Stålberg Carolina Wilhelmina Den sista abbedissan Sweden Age of Severance
1860 Strussenfelt von Ulrika Arfgodset Sweden Age of Severance
1860 Carlén Octavia Birger Ulfssons löfte Sweden Age of Severance
1860 Trolle Henrik af Skeppet Ölands flagga Sweden Age of Severance
1860 Holmer Frederik Drot og Marsk Denmark High Middle Ages
1860 Sundt Johan Lauritz Niels Lykke Norway Age of Severance
1860 Jolin Johan Ung-Hanses dotter Sweden High Middle Ages
1860 Munch Andreas Kongehallen i Bergen Norway High Middle Ages
1860 Thomasson Pehr Kungens första Sweden Age of Severance
1860 Risberg Emilie Rolf och Alfhild eller De första kristna i Sverige Sweden Viking Age
1861 Munch Andreas Pigen fra Norge Norway High Middle Ages
1861 Stålberg Carolina Wilhelmina Christina, drottning af Sverige Sweden Age of Severance
1861 Börjesson Johan Brödraskulden. Erik XIV, senare afdelningen Sweden Age of Severance
1861 Bjørnson Bjørnstjerne Kong Sverre Norway High Middle Ages
1861 Bournonville August Valkyrien Denmark Norse Antiquity
1861 Zogbaum Emilie Kong Olaf og Hedningerne Norway Viking Age
1861 Strussenfelt von Ulrika Templet Sweden Age of Severance
1861 Nyberg Johan Peter Nattens dotter Sweden Age of Severance
1861 Risberg Emilie Varnhems ros Sweden Age of Severance
1861 Von Numers Hedvig Stora verldens lycka Sweden Age of Severance
1862 Becker Tyge To Fortællinger fra Enevældens Barndom Denmark Age of Severance
1862 Bolander Sofi Gunstlingarne Sweden Age of Severance
1862 Bolander Sofi Johan Gyllenstjerna Sweden Age of Severance
1862 Etlar Carit Krøniker Denmark Age of Severance
1862 Etlar Carit I Dynekilen Denmark Age of Severance
1862 Bjørnson Bjørnstjerne Sigurd Slembe Norway High Middle Ages
1862 Hauch Carsten Valdemar Atterdag Denmark High Middle Ages
1862 Arfwidsson Nils Ett år af Gustaf III:s regering Sweden Age of Severance
1863 Stålberg Carolina Wilhelmina Bröderna Stålkrona Sweden Age of Severance
1863 Axelson Maximilian Hans Våghals Sweden Age of Severance
1863 Carlén Octavia Kung Eriks gästabud? Sweden Age of Severance
1863 Hedberg Frans Dagen gryr Sweden Union Period
1863 Etlar Carit Heverts Krønike Denmark Age of Severance
1863 Meyer Edvard Christian den Fjerde og hans Slågt Denmark Age of Severance
1863 Rumohr Theodor Vilhelm Historiske Billeder fra Christian den Fjerdes Tid Denmark Age of Severance
1863 Brun Johan Christopher Magnus den gode Norway High Middle Ages
1863 Elster Kristian Audun Hugleikson Norway High Middle Ages
1863 Elster Kristian Eystein Meyla Norway High Middle Ages
1863 Ibsen Henrik Kongsemnerne Norway High Middle Ages
1863 Von Numers Hedvig Andeskådaren Sweden Age of Severance
1864 Meyer Edvard Niels Ebbesen Denmark High Middle Ages
1864 Von Numers Hedvig Agatringen Sweden Age of Severance
1864 Wijkander Oscar Amarantherorden Sweden Age of Severance
1864 Munch Andreas Hertug Skule Norway High Middle Ages
1864 Vinje Aasmund Olavsson Olaf Digre Norway Viking Age
1864 Ridderstad Carl Fredrik Stolts Elisif Sweden High Middle Ages
1864 Hauch Carsten Fortælling om Haldor Denmark Viking Age
1864 Hagberg Theodor Karl den tolfte Sweden Age of Severance
1865 Hedberg Frans Bröloppet p? Ulfåsa Sweden High Middle Ages
1865 Strussenfelt von Ulrika Svedenborgs guddotter Sweden Age of Severance
1865 Fibiger Ilia Niels Ebbesen Denmark High Middle Ages
1865 Dan Holger Danskes Hjemkomst Denmark Viking Age
1865 Ridderstad Carl Fredrik Ekenäs Sweden Age of Severance
1866 Dodt Beatus Niels Sparre. Erindringer fra Frederik den Femtes Tid Denmark Age of Severance
1866 Hagberg Theodor Karl den elfte Sweden Age of Severance
1866 Josephson Ludvig Marsk Stigs döttrar Sweden High Middle Ages
1867 Flinch Alfred Kong Sigurd Vølsung og hans Sønner Denmark Norse Antiquity
1867 Hedberg Frans Hertig Magnus och sjöjungfrun Sweden Age of Severance
1867 Ewald H.F. Svenskerne på Kronborg Denmark Age of Severance
1868 Hedberg Frans Wasa-arfvet Sweden Age of Severance
1868 Bournonville August Thrymskviden Denmark Norse Antiquity
1868 Starbäck Carl Georg Engelbrekt Engelbrektsson Sweden Union Period
1869 Stålberg Carolina Wilhelmina Emerentia Ruth Sweden Age of Severance
1869 Bergstrand Per Emanuel Skandinaver och araber Sweden Viking Age
1870 Sj?-officeren Sweden Age of Severance
1870 Etlar Carit Tranens varsel Denmark Union Period
1870 Bjørnson Bjørnstjerne Arnljot Gelline Norway Viking Age
1870 Bäckström Edvard Fången på Kallö Sweden Union Period
1870 Wijkander Oscar En konung! Sweden Age of Severance
1870 Bergstrand Per Emanuel Ebba Stenbock Sweden Age of Severance
1871 Ibsen Henrik Terje Vigen Norway Age of Severance
1871 Ewald H.F. Den skotske Kvinde på Tjele Denmark Age of Severance
1871 Lundström Mathilda Kristina Gyllenstjerna Sweden Union Period
1871 Starbäck Carl Georg Nils Bosson Sture Sweden Union Period
1872 Trolle Henrik af Kapten Thomas Darell Sweden Age of Severance
1872 Etlar Carit Tordenskjold i Marstrand Denmark Age of Severance
1872 Bjørnson Bjørnstjerne Sigurd Jorsalfar Norway High Middle Ages
1872 Hörner Herman Drottning Christinas första natt i Rom Sweden Age of Severance
1873 Bjørnson Bjørnstjerne Kong Eystein Norway High Middle Ages
1874 Trolle Henrik af Gustaf III:s testamente eller 1792 och 1815 Sweden Age of Severance
1874 Etlar Carit Viben Peter Denmark Age of Severance
1874 Lorentz Dietrichson Karl Folkunge Norway Union Period
1875 Janson Kristofer Fraa Dansketidi Norway Age of Severance
1875 Munch Andreas Fangen paa Munkholmen Norway Age of Severance
1875 Ewald H.F. Knud Gyldenstjerne Denmark Union Period
1876 Gudmand-Høyer Julius Viliam Sorte Ellen og hendes søn Denmark Age of Severance
1876 Jacobsen J.P. Fru Marie Grubbe Denmark Age of Severance
1876 Lundström Mathilda Grim Viking Sweden Viking Age
1876 Gude-Smith Just Olaf den hellige Norway Viking Age
1876 Wallmark Ernst Blenda Sweden High Middle Ages
1877 Ewald H.F. Niels Brahe Denmark Union Period
1877 Etlar Carit Fangen paa Kalø Denmark Union Period
1877 Hedberg Frans Vikingarne Sweden Viking Age
1878 Ljungstedt Aurora Linné i Upsala och i Amsterdam Sweden Age of Severance
1878 Trolle Henrik af Östersjöns konung Sweden Age of Severance
1878 Strindberg August Mäster Olof Sweden Age of Severance
1878 Thoresen Magdalene Kristoffer Valkendorf og Hanseaterne Norway Age of Severance
1878 Brochmann Bodvar Fredrik Johannes Håkon Adalsteinsfostre Norway Viking Age
1878 Richardt Christian Drot og Marsk Denmark High Middle Ages
1879 Starbäck Carl Georg Lifknektens berättelser om händelser ur Gustaf II Adolfs historia Sweden Age of Severance
1879 Petersen Peter Marius I Hj?rungav?g Norway Viking Age
1880 Carlén Octavia Hjeltemod och ädelmod Sweden Age of Severance
1880 Drachmann Holger Peder Tordenskjold Denmark Age of Severance
1880 Ewald H.F. Anne Hardenberg Denmark Age of Severance
1880 Etlar Carit Salomon Baadsman Denmark Age of Severance
1880 Brun Michael W. Ridderen af Randers Bro Norway High Middle Ages
1880 Stjernström Louise Smedsonen från Örebro Sweden Age of Severance
1880 Stjernström Louise Gustaf II Adolfs ungdom Sweden Age of Severance
1881 Stjernström Louise En ädel drottning Sweden Age of Severance
1881 Stjernström Louise Carl XII:s drabant Sweden Age of Severance
1881 Stjernström Louise Iliana Sweden Age of Severance
1881 Carlén Octavia På villovägar Sweden Age of Severance
1881 Pihlstrand Ragnar Fänrik Flinks minnen Sweden Age of Severance
1882 Trolle Henrik af Krona och törne Sweden Age of Severance
1882 Pihlstrand Ragnar Fröken Bärfeldts hemlighet Sweden Age of Severance
1882 Pihlstrand Ragnar Birger Jarls söner Sweden High Middle Ages
1882 Lundberg Emilie Frihetsvännerna Sweden Age of Severance
1883 Pihlstrand Ragnar Snapphanens bröllop Sweden Age of Severance
1883 Carlén Octavia Alf den sterke Sweden Norse Antiquity
1883 Stjernström Louise Kung Gustaf och silfverskon Sweden Age of Severance
1883 Stjernström Louise Stenbocken och getabocken Sweden Age of Severance
1884 Stjernström Louise Gamle Hurtig Sweden Age of Severance
1884 Stjernström Louise Liten, men naggande god Sweden Age of Severance
1884 Pihlstrand Ragnar Nils Dacke Sweden Age of Severance
1884 Ewald H.F. Valdemartoget Denmark High Middle Ages
1884 Gjellerup Karl Brynhild Denmark Norse Antiquity
1885 Poulsen Olaf Erik Ejegods Pilgrimsfærd Denmark High Middle Ages
1885 Pihlstrand Ragnar Ivan Mazeppa Sweden Age of Severance
1885 Ewald H.F. Dronningens jomfruer Denmark Union Period
1885 Pihlstrand Ragnar Fornforskarens sagor och berättelser ur vårt lands historia Sweden Norse Antiquity
1886 Ewald H.F. Niels Ebbesøn Denmark High Middle Ages
1886 Kieler Laura En Oppositionsmand Denmark Age of Severance
1887 Blicher Jenny Olav Trygvason Denmark Viking Age
1887 Nyberg Johan Peter Gerolda Sweden Viking Age
1888 Ewald H.F. Griffenfeld Denmark Age of Severance
1888 Gjellerup Karl Hagbart og Signe Denmark Norse Antiquity
1888 Stjernström Louise Sten Sture den äldre och hans samtida Sweden Union Period
1889 Blicher Jenny Christian den Anden Denmark Age of Severance
1889 Stjernström Louise Svante Nilsson Sture och hans samtida Sweden Union Period
1889 Starbäck Carl Georg Mäster Olofs bröllop Sweden Age of Severance
1889 Vislie Vitle Utan Hovding Norway Age of Severance
1890 Muus Rudolf Bruden fra Romsdal Norway Age of Severance
1890 Ewald H.F. Caroline Mathilde Denmark Age of Severance
1890 Langsted Adolf Willemoes Denmark Age of Severance
1890 Lindholm Per August Gustaf Wasa och westmanländingen eller Sköldemärket Sweden Union Period
1890 Lindholm Per August Hans Wåghals Sweden Age of Severance
1890 Lindholm Per August Hans Rödskägg och Erik Skeppare eller Johan III och ångermanländingen Sweden Age of Severance
1890 Lindholm Per August Gustaf II Adolf och helsingen Sweden Age of Severance
1890 Stjernström Louise Sten Sture den yngre och Kristina Gyllenstjerna Sweden Union Period
1891 Stjernström Louise Gustaf Wasa och hans samtida Sweden Union Period
1891 Muus Rudolf Svenskerne paa Norderhov Norway Age of Severance
1891 Rydberg Viktor Vapensmeden Sweden Age of Severance
1891 Flatabø Jon Olav Trygvason Norway Viking Age
1892 Stjernström Louise Erik XIV och Johan III Sweden Age of Severance
1892 Lundström Mathilda Fòr hundra år sedan Sweden Age of Severance
1892 Ewald H.F. Clara Bille Denmark Age of Severance
1892 Lindholm Per August Petter Ros Sweden Age of Severance
1892 Schwartz Marie Sophie Bellmans skor Sweden Age of Severance
1893 Lindholm Per August Kung Erik och blekingsflickan Sweden Age of Severance
1893 Etlar Carit I løndom Denmark Age of Severance
1893 Meyn Antonette Svundne tider Norway Age of Severance
1893 Gjellerup Karl Kong Hjarne Skjald Denmark Norse Antiquity
1893 Muus Rudolf Søstrene paa Østraat Norway Union Period
1893 Muus Rudolf Kong Olaf og hans Mænd Norway Viking Age
1894 Janson Kristofer De fredløse Norway Age of Severance
1894 Pihlstrand Ragnar Jernhandsken Sweden Age of Severance
1894 Snoilsky Carl Svenska bilder Sweden Age of Severance
1894 Østergaard Vilhelm Danmarks Vovehals Denmark Age of Severance
1894 Drachmann Holger Vølund Smed Denmark Norse Antiquity
1894 Fallström Daniel Gustaf II Adolf Sweden Age of Severance
1894 Lägerlöf Selma Drottningar i Kungahälla Sweden High Middle Ages
1894 Lägerlöf Selma Frithiofs saga Sweden Norse Antiquity
1894 Christiansen Einar Oluf Denmark Union Period
1895 Schøyen Elisabeth Hellig Olaf Norway Viking Age
1895 Muus Rudolf Fribytteren paa Vesterhavet Norway Age of Severance
1895 Muus Rudolf Gildet paa Nykøping Slot Norway Union Period
1895 Muus Rudolf Kongemordet i Bergen, eller Borgerkrigens Rædsler Norway High Middle Ages
1895 Muus Rudolf Kongesønnen fra Færøerne Norway High Middle Ages
1895 Ewald H.F. Leonora Kristina Denmark Age of Severance
1895 Østergaard Vilhelm Tyge Brahe Denmark Age of Severance
1896 Jensen Johannes V. Taterkongens ni Sønner og deres Blodhævn Denmark Union Period
1896 Stjernström Louise Karl och Sigismund Sweden Age of Severance
1896 Molander Harald En lyckoriddare Sweden Age of Severance
1896 Fallström Daniel Ur Gustaf Wasas saga Sweden Age of Severance
1896 Meyn Antonette En Kjærligheds-Historie fra gamle Dage Norway Age of Severance
1896 Wickström Victor Hugo Arnliot Gällina Sweden Viking Age
1896 Sundt Karen Kommandantens Datter Norway Age of Severance
1897 Jensen Johannes V. Hakon Blodøxes Bedrifter Denmark Viking Age
1897 Stjernström Louise Gustaf II Adolf och hans samtida Sweden Age of Severance
1897 Leopold Svend Prinsesse Charlotte Denmark Age of Severance
1897 Von Heidenstam Verner Karolinerna I Sweden Age of Severance
1897 Pihlstrand Ragnar Magnus Smek Sweden High Middle Ages
1897 Bojer Johan Olaf den hellige Norway Viking Age
1898 Muus Rudolf Sinklartoget Norway Age of Severance
1898 Muus Rudolf Ravn den fredløse Norway High Middle Ages
1898 Ewald H.F. Christian den anden Denmark Union Period
1898 Carit Etlar Bjørneætt Denmark Age of Severance
1898 Von Heidenstam Verner Karolinerna II Sweden Age of Severance
1898 Pihlstrand Ragnar Albrecht af Mecklenburg Sweden Union Period
1899 Elkan Sophie John Hall Sweden Age of Severance
1899 Stjernström Louise Christiana Oxenstjerna Sweden Age of Severance
1899 Cederborg Carl August Göngehöfdingen och snapphanarne Sweden Age of Severance
1899 Pihlstrand Ragnar Halolas hemligheter Sweden Age of Severance
1899 Langsted Adolf Kristian den Fjerde Denmark Age of Severance
1899 Strindberg August Folkungasagan Sweden High Middle Ages
1899 Pihlstrand Ragnar Drottning Margareta Sweden Union Period
1899 Strindberg August Gustaf Vasa Sweden Union Period
1899 Paul Adolf Kristian II Sweden Union Period
1899 Paul Adolf Karin Månsdotter Sweden Age of Severance
1899 Muus Rudolf Olaf Trygvessøns Helteliv Norway Viking Age
1899 Muus Rudolf Kongesønnen fra Ringerike Norway High Middle Ages
1899 Schøyen Elisabeth Magnus den gode Norway High Middle Ages
1899 Schøyen Elisabeth Harald Haardrade Norway Viking Age
1899 Flatabø Jon Jostedals-Rypen Norway High Middle Ages
1899 Christiansen Einar Dyveke Denmark Union Period
1900 Cederborg Carl August Den siste snapphanen Sweden Age of Severance
1900 Cederborg Carl August Karl IX på Ljungby Sweden Age of Severance
1900 Strindberg August Erik XIV Sweden Age of Severance
1900 Strindberg August Gustaf Adolf Sweden Age of Severance
1900 Levertin Oscar Magistrarne i Österås Sweden Age of Severance
1900 Etlar Carit Karl den Tolvtes stjerne og andre fortællinger Denmark Age of Severance
1900 Sivle Per Svoldr Norway Viking Age
1900 Christiansen Einar Vikingeblod Denmark Viking Age
1901 Cederborg Carl August Dufvans dotter Sweden Age of Severance
1901 Strindberg August Carl XII Sweden Age of Severance
1901 Bull Jacob Breda Tordenskjold Norway Age of Severance
1901 Janson Kristofer Middelalderlige bileder Norway High Middle Ages
1901 Von Heidenstam Verner Hellige Birgittas pilgrimsfärd Sweden High Middle Ages
1901 Bull Jacob Breda Dyveke i Norge Norway Union Period
1901 Strindberg August Engelbrekt Sweden Union Period
1901 Jensen Johannes V. Kongens Fald Denmark Union Period
1901 Gjærder P.M. Fru Ragnhild Erlingsdotter til Giske Norway Viking Age
1901 Schøyen Elisabeth Dronning Margrethe Norway Union Period
1902 Schøyen Elisabeth Kong Sverre Norway High Middle Ages
1902 Bull Jacob Breda Fra Fru Ingers Tid Norway Age of Severance
1902 Breum Sophie Fuldtro Sind Denmark Age of Severance
1902 Leopold Svend Enevold Brandt Denmark Age of Severance
1902 Strindberg August Gustaf III Sweden Age of Severance
1902 Petersen Peter Marius Oldingen paa Kallundborg Norway Age of Severance
1902 Muus Rudolf Karl XII for Akershus og Fredriksten Norway Age of Severance
1902 Muus Rudolf Slaget paa Svenskesletten Norway Age of Severance
1902 Janson Kristofer Asgeir Kongsson Norway High Middle Ages
1902 Bull Jacob Breda Dyveke i Danmark Norway Union Period
1903 Bull Jacob Breda Jomfruerne på Østraat Norway Age of Severance
1903 Strindberg August Kristina Sweden Age of Severance
1903 Hedberg Frans Sten Stures löfte Sweden Union Period
1904 Ewald Carl Mogens Heinesen Denmark Age of Severance
1904 Benneche Olaf Marie Louise Reventlow Norway Age of Severance
1904 Sæter Ivar Hans Nilsen Hauge Norway Age of Severance
1904 Bull Jacob Breda Kong Kristjern Tyran Norway Union Period
1904 Elkan Sophie Konungen: en sannsaga, del 1 Sweden Age of Severance
1904 Elkan Sophie Konungen: en sannsaga, del 2 Sweden Age of Severance
1904 Didring Ernst Ingjald Illråde Sweden Norse Antiquity
1905 Ewald Carl Jep Akelej og hans Kæreste Denmark Age of Severance
1905 Ewald Carl Den største i landet: en kærlighedshistorie fra det sextende aarhundrede Denmark Age of Severance
1905 Leopold Svend Prins af Danmark Denmark Age of Severance
1905 Pihlstrand Ragnar Bondesonen Sweden Age of Severance
1905 Pihlstrand Ragnar Gustaf II Adolf och Ebba Brahe Sweden Age of Severance
1905 Pihlstrand Ragnar “Ryssen är öfver oss!” Sweden Age of Severance
1905 Janssen Børge Jomfruen fra Lucca Denmark Age of Severance
1905 Janssen Børge Kongelig naade Denmark Age of Severance
1905 Pihlstrand Ragnar Tordenskjolds spikklubba Sweden Age of Severance
1905 Bull Jacob Breda Christian Fredrik Norway Age of Severance
1905 Gude-Smith Just Under Haldens Beleiring Norway Age of Severance
1905 Von Heidenstam Verner Folke Filbyter Sweden High Middle Ages
1905 Pihlstrand Ragnar Kristian Tyrann och Jörgen Kock Sweden Union Period
1905 Lange Sven Marie Grubbe Denmark Age of Severance
1905 Bull Jacob Breda Tordenskjold Norway Age of Severance
1906 Ewald Carl Dyveke Denmark Union Period
1906 Ewald Carl Kirstine Munk Denmark Age of Severance
1906 Ewald Carl Jens Hvass. En Levnedsskildring fra Reformationstide Denmark Age of Severance
1906 Janssen Børge Prinsessen Denmark Age of Severance
1906 Pihlstrand Ragnar En ärelös riddare Sweden High Middle Ages
1906 Pihlstrand Ragnar Från Kallö fångtorn till Stockholms konungaborg Sweden Union Period
1907 Ewald Carl Sofie Amalie Moth Denmark Age of Severance
1907 Ewald Carl Anna Sofie Reventlow Denmark Age of Severance
1907 Von Heidenstam Verner Bjälboarvet Sweden High Middle Ages
1907 Jensen Thit Prins Nilaus af Danmark Denmark Viking Age
1908 Austbø Johan Einar Tambeskjelvar Norway Viking Age
1908 Didring Ernst Två konungar Sweden Age of Severance
1908 Bull Jacob Breda Hans Nielsen Hauge Norway Age of Severance
1908 Janssen Børge Christine af Danmark Denmark Age of Severance
1908 Wiers-Jenssen H. Anne Pedersdotter Norway Age of Severance
1908 Garborg Hulda Sigmund Bresteson Norway Viking Age
1908 Nielsen Laurits Christian Willemoes Denmark Age of Severance
1909 Janssen Børge Christine af Milano Denmark Age of Severance
1909 Pihlstrand Ragnar Samvetets dom Sweden Age of Severance
1909 Pihlstrand Ragnar Från Poltava till Bender Sweden Age of Severance
1909 Kieler Laura Det stenholt Gods: et Sagn fra Stormnatten 1659 Denmark Age of Severance
1910 Elkan Sophie Jacob Jan Sweden Age of Severance
1910 Elkan Sophie Kungamörderan Sweden Age of Severance
1910 Janssen Børge Bente Gyldenløve Denmark Age of Severance
1910 Pihlstrand Ragnar Kungliga skuggor Sweden Age of Severance
1911 Benneche Olaf Rygnestadgutten Norway Age of Severance
1911 Janssen Børge Ulrika Eleonora. Danskens Datter. Svenskens Moder. Denmark Age of Severance
1911 Ewald Theodor Støvlet Cathrine Denmark Age of Severance
1911 Pihlstrand Ragnar Hattar och mössor Sweden Age of Severance
1911 Ewald Theodor Cecilie Jakobsdatter Denmark Union Period
1911 Ewald Theodor Edele Jernskjæg Denmark Union Period
1912 Janssen Børge Christine af Lothringen Denmark Age of Severance
1912 Cederborg Carl August Grevefejden Sweden Age of Severance
1912 Pihlstrand Ragnar Anno 1812 Sweden Age of Severance
1912 Muus Rudolf Skottertoget til Norge 1612 Norway Age of Severance
1913 Janssen Børge En Roman fra Rosenborg Denmark Age of Severance
1913 Cederborg Carl August Dackefejden Sweden Age of Severance
1913 Cederborg Carl August Kopparskrinet Sweden Age of Severance
1913 Cederborg Carl August Snapphaneblod Sweden Age of Severance
1913 Cederborg Carl August De tolv apostlarne eller Jakob Bagges skatt Sweden Age of Severance
1913 Cederborg Carl August Silverhättan Sweden High Middle Ages
1914 Janssen Børge Prinsessens Kammerherre Denmark Age of Severance
1914 Cederborg Carl August Svante Stensson Sture Sweden Age of Severance
1914 Landstad M.B. Harald Haarfager Norway Viking Age
1914 Munthe Arnold Magnus Stenbock Sweden Age of Severance
1915 Aakjær Jeppe Jens Langkniv Denmark Age of Severance
1915 Janssen Børge Don Erik Denmark Age of Severance
1915 Cederborg Carl August Drabanten Sweden Age of Severance
1915 Sletto Olav Loke Norway Norse Antiquity
1915 Landstad M.B. Snefrid Norway Viking Age
1916 Janssen Børge Kongens Grenader Denmark Age of Severance
1916 Sletto Olav Domen Norway Norse Antiquity
1917 Didring Ernst Gustav II Adolf Sweden Age of Severance
1917 Muus Rudolf Adelsjomfruen paa Fredrikshald Norway Age of Severance
1917 Janssen Børge Dronningens Gemak Denmark Age of Severance
1917 Sletto Olav Millom eldar Norway Norse Antiquity
1917 Munthe Arnold Magdalena Rudenschöld Sweden Age of Severance
1918 Janssen Børge Kong Frederik i Bologna Denmark Age of Severance
1918 Ewald Theodor Kai Lykke Denmark Age of Severance
1918 Eldegard Sigurd Knivarne Norway Age of Severance
1918 Kvaale Severin Kristian Lofthus Norway Age of Severance
1918 Janssen Børge Den fangne Frue. Af Christina Gyllenstiernas Saga Denmark Union Period
1918 Ewald Theodor Lavrids Vestenis Lykke: historisk Roman Denmark Union Period
1918 Sletto Olav Skyming Norway Norse Antiquity
1919 Janssen Børge Den fangne Lehnsmand. Af Søren Norbys Saga Denmark Age of Severance
1919 Gullvåg Olav Håløygabrand Norway Viking Age

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Mainzer Beobachter

Blog van Jona Lendering

no shrinking violet

words by r. brantley

Invenīre: Discovery & Innovation in Pre-Modern Scandinavia

February 22- 23, 2019, Berkeley, California

The Woods Called

and I had to go

%d bloggers like this: