Chronological

Year Author Work Period Country
1770 Johannes Ewald Rolf Krage Norse Antiquity Denmark
1771 Peter Frederik Suhm Sigrid eller Kierlighed Tapperheds Beløning Norse Antiquity Denmark
1772 Johannes Nordahl Brun Einer Tambeskielver High Middle Ages Norway
1772 Johanna Maria Weyde Kiøbenhavns Beleiring Age of Discord Denmark
1773 Johannes Ewald Balders død Norse Antiquity Denmark
1774 Gustaf Fredrik Gyllenborg Birger Jarl High Middle Ages Sweden
1774 Peter Frederik Suhm Frode Norse Antiquity Denmark
1774 Peter Frederik Suhm Gyrithe eller Danmarks Befrielse Prisen for Kiærlighed Viking Age Denmark
1775 Peter Frederik Suhm Haldan. En Hyrde-Tildragelse Norse Antiquity Denmark
1775 Peter Frederik Suhm De tre Venner eller Hialmar, Asbjørn og Orvarodd Norse Antiquity Denmark
1775 Henrik Bryssel Middelthon Haddings syn Norse Antiquity Norway
1777 Peter Frederik Suhm Signe og Habor eller Kierlighed stærkere end Døden Norse Antiquity Denmark
1778 Carl Israel Hallman Skeppar Rolf High Middle Ages Sweden
1781 Edvard Storm Zinklars Vise Age of Discord Norway
1781 Birgitte Catharine Boye Gorm den gamle Viking Age Denmark
1782 Bengt Lidner Erik XIV Age of Discord Sweden
1783 Peter Frederik Suhm Alfsol Norse Antiquity Denmark
1783 Gustaf Fredrik Gyllenborg Sune Jarl eller Sverkers död High Middle Ages Sweden
1783 Gustaf III Frigga Norse Antiquity Sweden
1783 Gustaf III Helmfelt Age of Discord Sweden
1783 Gustaf III Gustaf Adolphs ädelmod Age of Discord Sweden
1783 Gustaf von Paijkull Domald Norse Antiquity Sweden
1784 Gustaf III and Johan Henric Kellgren Drottning Christina Age of Discord Sweden
1784 Sigvard Lyche Kong Ingild eller Frode den fjerdes Hevn Norse Antiquity Denmark
1785 Jens Baggesen Poesiens Oprindelse Norse Antiquity Denmark
1785 Gustaf Fredrik Gyllenborg Tåget öfver Bält Age of Discord Sweden
1785 Christen Henriksen Pram Stærkodder Norse Antiquity Norway
1786 Gustaf Engzell Dalkarlarne Union Period Sweden
1786 Gustaf III and Johan Henric Kellgren Gustaf Wasa Age of Discord Sweden
1786 Ole Johan Samsøe Frithiof Norse Antiquity Denmark
1787 Christen Henriksen Pram Fridlef og Hiarne-Skiald High Middle Ages Norway
1788 Gustaf III and Johan Henric Kellgren Gustaf Adolph och Ebba Brahe Age of Discord Sweden
1788 Vilhelm von Rosenheim Frode Norse Antiquity Sweden
1789 Jens Baggesen Holger Danske Viking Age Denmark
1789 Christen Henriksen Pram Lagertha Norse Antiquity Norway
1790 Carl Gustaf af Leopold Oden eller Asarnes utvandring Norse Antiquity Sweden
1791 Johannes Nordahl Brun Endres og Sigrids Brøllup Viking Age Norway
1791 Johan Ernst Heilman Knud Lavard High Middle Ages Denmark
1792 Enevold de Falsen Festen i Valhall Norse Antiquity Norway
1794 Ole Johan Samsøe Halfdans Sønner Norse Antiquity Denmark
1795 Birgitte Catharine Boye Sigird eller Regnalds Død Norse Antiquity Denmark
1796 Ole Johan Samsøe Dyveke Age of Discord Denmark
1796 Ole Johan Samsøe Hildur Norse Antiquity Denmark
1798 Jens Baggesen Erik Eiegod High Middle Ages Denmark
1799 Gudmund Jöran Adlerbeth Ingiald Illråda Norse Antiquity Sweden
1799 Levin Christian Sander Danmarks Befrielse, eller Niels Ebbesen af Nørreriis High Middle Ages Denmark
1802 Adam Oehlenschläger Digte 1803 Norse Antiquity Denmark
1802 Salomon Soldin Marsk Stig eller Sammenrottelsen med Erik Glipping, Konge af Danmark High Middle Ages Denmark
1803 Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt Digte 1804 Norse Antiquity Denmark
1805 Adam Oehlenschläger Frejas Alter Norse Antiquity Denmark
1805 Adam Oehlenschläger Vaulundurs saga Norse Antiquity Denmark
1807 Balthasar Bang Knud Lavard eller Hertug Knud af Slesvig High Middle Ages Denmark
1807 Adam Oehlenschläger Thors Reise til Jotunheim Norse Antiquity Denmark
1807 Adam Oehlenschläger Baldur hin gode Norse Antiquity Denmark
1807 Adam Oehlenschläger Hakon Jarl hin rige Viking Age Denmark
1807 Lauritz Kruse Gyrithe eller Danmarks Frelse Viking Age Denmark
1808 Niels Henrik Weinwich Kield Stub, Sognepræst paa Ullensager Age of Discord Norway
1808 Levin Christian Sander Knud, Danmark Hertug High Middle Ages Denmark
1808 C. J. Møller Kong Svend, Danmarks Hævner High Middle Ages Denmark
1808 Cornelius Steenbloch Frederikshalds Belejring i Aaret 1716 Age of Discord Norway
1808 Knud Lyne Rahbek Anna Colbjørnsen Age of Discord Denmark
1808 Knud Lyne Rahbek Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg Age of Discord Denmark
1809 Knud Lyne Rahbek Trondhjems Befrielse Age of Discord Denmark
1809 Adam Oehlenschläger Palnatoke Norse Antiquity Denmark
1809 N.F.S. Grundtvig Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord Norse Antiquity Denmark
1810 Knud Lyne Rahbek Skottekrigen eller Bondebylluppet i Guldbrandsdalen. Age of Discord Denmark
1810 Adam Oehlenschläger Axel og Valdborg Norse Antiquity Denmark
1811 Manasse Tøxen Erik III High Middle Ages Denmark
1811 Johannes Lange Ulf Jarl Viking Age Denmark
1811 Knud Lyne Rahbek Kong Frederik den Anden i Ditmarsken Age of Discord Denmark
1811 P.D.A. Atterbom Skaldar-mal Norse Antiquity Sweden
1811 Erik Gustaf Geijer Poems in Iduna Norse Antiquity Sweden
1811 N.F.S. Grundtvig Optrin af Norners og Asers Kamp Norse Antiquity Denmark
1811 N.F.S. Grundtvig Saga Norse Antiquity Denmark
1812 Knud Lyne Rahbek Peder Skram Age of Discord Denmark
1812 Esaias Tegnér Skidbladner Norse Antiquity Sweden
1812 P.M. Møller Holger danske og Skrædderne Viking Age Denmark
1812 Adam Oehlenschläger Stærkodder Norse Antiquity Denmark
1812 Pehr Henrik Ling Agne Norse Antiquity Sweden
1812 Per Adolf Granberg Svante Sture och Märta Lejonhufvud Age of Discord Sweden
1812 Per Adolf Granberg Jorund Norse Antiquity Sweden
1813 Mogens Lindhard Leire Koningen Fridleif, Frode hin Fredegodes Søn Norse Antiquity Denmark
1813 Knud Lyne Rahbek Tordenskjold i Marstrand Age of Discord Denmark
1813 Pehr Henrik Ling Gylfe Norse Antiquity Sweden
1813 Erik Johan Stagnelius Gunlög Norse Antiquity Sweden
1813 Erik Johan Stagnelius Blenda Norse Antiquity Sweden
1814 P.D.A. Atterbom Epilog Norse Antiquity Sweden
1814 Eleonora Charlotta d’Albedyhll Gefion Norse Antiquity Sweden
1814 Adam Oehlenschläger Helge Norse Antiquity Denmark
1814 Pehr Henrik Ling Eylif den Göthiske Viking Age Sweden
1815 Christian Gottlob Proft Rurik og Helge Viking Age Denmark
1815 N.F.S. Grundtvig Kvædlinger eller Smaakvad Norse Antiquity Denmark
1815 Nicolai Bierfreund Søtoft Romantiske digte Norse Antiquity Denmark
1816 Thomas Christopher Bruun Erik Glipping High Middle Ages Denmark
1816 Pehr Henrik Ling Asarne Norse Antiquity Sweden
1816 N.F.S. Grundtvig Heimdall, dansk Nyaars-Gave for 1816 Norse Antiquity Denmark
1816 Vilhelm von Rosenheim Drottning Öda Norse Antiquity Sweden
1816 Adam Oehlenschläger Hagbarth og Signe Norse Antiquity Denmark
1817 Adam Oehlenschläger Hroars saga Norse Antiquity Denmark
1817 Louise Hegermann Eleonora Christina Uhlfeldt Age of Discord Denmark
1817 Pehr Henrik Ling Riksdagen 1527 Age of Discord Sweden
1818 Pehr Henrik Ling Den heliga Birgitta High Middle Ages Sweden
1818 Pehr Henrik Ling Engelbrekt Engelbrektsson Union Period Sweden
1819 Adam Oehlenschläger Nordens guder Norse Antiquity Denmark
1820 Karl August Nicander Runeswärdet och den förste riddaren Norse Antiquity Sweden
1820 C.J. Boye Brødrene i Leire Norse Antiquity Denmark
1820 Charlotta Åkerhielm and Gustaf Fredrik Åkerhielm Engelbrekt Union Period Sweden
1820 Nikolai Krossing Hroars Kjærlighed Norse Antiquity Denmark
1821 Nicolai Bierfreund Søtoft Christian den fjerdes dom Age of Discord Denmark
1821 Bernard Severin Ingemann Kampen om Valhal Norse Antiquity Denmark
1822 Esaias Tegnér Axel Age of Discord Sweden
1822 Erik Johan Stagnelius Visbur Norse Antiquity Sweden
1822 H.C. Andersen Alfsol Norse Antiquity Denmark
1823 Nicolai Bierfreund Søtoft Ranzau Age of Discord Denmark
1823 Per Adolf Granberg Freyas högtid Norse Antiquity Sweden
1823 Per Adolf Granberg Carl Knutssons död Union Period Sweden
1824 Gustaf Fredrik Åkerhielm Valdemar High Middle Ages Sweden
1824 Peter Ditlev Faber Harald Graafeldts Jagt Viking Age Denmark
1824 St. St. Blicher Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog Age of Discord Denmark
1824 Karl August Nicander Runor Norse Antiquity Sweden
1824 Thomas Overskou Knud Lavard High Middle Ages Denmark
1824 C.J. Boye Juta, Dronning af Danmark Norse Antiquity Denmark
1824 Pehr Henrik Ling Ingiald Illråda och Ivar Widfamne Norse Antiquity Sweden
1824 Pehr Henrik Ling Styrbjörn Starke Viking Age Sweden
1824 Pehr Henrik Ling Blot-Sven High Middle Ages Sweden
1824 Pehr Henrik Ling Visburs söner Norse Antiquity Sweden
1825 Lauritz Kruse Syv Aar. Et Bidrag til et nordisk Riges hemmelige Hof-Historie. Uddragen af en afdød Diplomatikers Portefeuille Age of Discord Denmark
1825 C.J. Boye Svend Grathe High Middle Ages Denmark
1825 Esaias Tegnér Frithiofs saga Norse Antiquity Sweden
1825 Johannes Wildt Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter High Middle Ages Denmark
1825 Johannes Wildt Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne Viking Age Denmark
1826 Peder Dybdahl Marsk Stig eller Feldmarskalk Stig Andersen Hvides Levnedsbeskrivelse High Middle Ages Denmark
1826 Balthasar Bang Valdemar og Absalon High Middle Ages Denmark
1826 C.J. Boye Kong Sigurd High Middle Ages Denmark
1826 B.S. Ingemann Valdemar Seier. En historisk Roman High Middle Ages Denmark
1827 C.J. Boye Erik den Syvende, Konge af Danmark Union Period Denmark
1827 Elisabeth Hansen Thyras Datter Hulda, eller Londons beleiring af de danske i det 11. Aarhundret Viking Age Denmark
1827 Johannes Wildt Gustav og Theodore eller Grev Rosen og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711 Age of Discord Denmark
1827 Adam Oehlenschläger Væringerne i Miklagård Viking Age Denmark
1828 Johannes Lange Familien Ulfeldt Age of Discord Denmark
1828 Otto Bræmer Slaget på Grathehede High Middle Ages Denmark
1828 Gustaf Henrik Mellin Erik XIV och hans son Age of Discord Sweden
1828 Bernhard Von Beskow Erik XIV Age of Discord Sweden
1828 Henrik Wergeland Sinclars død Age of Discord Norway
1828 Wilhelm Gumælius Thord Bonde High Middle Ages Sweden
1828 B.S. Ingemann Erik Menveds Barndom High Middle Ages Denmark
1828 Adam Oehlenschläger Hrolf Krake Norse Antiquity Denmark
1828 Nils Wilhelm Lundequist Familjen Ehrenflykt Age of Discord Sweden
1829 Pehr Sparre Thora eller Grimsholms saga Viking Age Sweden
1829 Gustaf Henrik Mellin Blomman på Kinnehulle Age of Discord Sweden
1829 St. St. Blicher Præsten i Vejlbye Age of Discord Denmark
1829 Henrik Anker Bjerregaard Magnus Barfods sønner High Middle Ages Norway
1829 St. St. Blicher Tesle Union Period Denmark
1829 Jørgen Michelet Hals Kong Half Norse Antiquity Norway
1830 Johannes Wildt Tycho Brahes Dage Age of Discord Denmark
1830 Otto Bræmer Erik Eiegod eller: Væringen i Miklagaard High Middle Ages Denmark
1830 Amalie von Strussenfelt Alarik Viking Age Sweden
1830 Nils Wilhelm Lundequist Agda Age of Discord Sweden
1830 Gustaf Henrik Mellin Sivard Kruses bröllop Age of Discord Sweden
1830 Carl Christian Bagger Dronning Christina af Sverrig og Monaldeschi Age of Discord Denmark
1831 Amalie von Strussenfelt Sigfrid Thuresson Ryning Union Period Sweden
1831 Gustaf Henrik Mellin Anna Reibnitz Age of Discord Sweden
1831 Johannes Wildt Den danske Student Christian C…’s rædselsfulde, men sandfærdige Begivenheder under den rasende Pest i Kjøbenhavn 1711 Age of Discord Denmark
1831 O.K. Snapphanarne: Gammalt nytt om Skåne från sjuttonde seklet Age of Discord Sweden
1831 Otto Bræmer Valdemar Atterdag High Middle Ages Denmark
1832 Amalie von Strussenfelt Andelunden Age of Discord Sweden
1832 Johannes Lange Tordenskjold Age of Discord Denmark
1832 Pehr Sparre Den siste friseglaren Age of Discord Sweden
1832 Gustaf Henrik Mellin Gustaf Brahe Age of Discord Sweden
1832 Gustaf Henrik Mellin Flickorna i Askersund Age of Discord Sweden
1833 Adam Oehlenschläger Tordenskjold Age of Discord Denmark
1833 C.J.L. Almqvist Hermitaget High Middle Ages Sweden
1833 B.S. Ingemann Kong Erik og de fredløse High Middle Ages Denmark
1833 Theodor Vilhelm Rumohr Regner Lodbrok og hans Sønner Norse Antiquity Denmark
1833 Karl af Kullberg Carl Gustaf Wrangel Age of Discord Sweden
1833 O.K. Sista aftonen på Östanberg High Middle Ages Sweden
1833 C.D. Krag Hjalmar eller Fostbrøderne Norse Antiquity Denmark
1834 Karl af Kullberg Maximilian eller en sammansvärjning under Erik XIV:es regering Age of Discord Sweden
1834 Nils Wilhelm Lundequist Slaget vid Stångebro Age of Discord Sweden
1834 C.J.L. Almqvist Drottningens juvelsmycke Age of Discord Sweden
1834 Carsten Hauch Vilhelm Zabern Age of Discord Denmark
1834 Johannes Wildt Lysesaxen High Middle Ages Denmark
1834 Edvard Fredrik von Saltza Snö Sigvaldsson och Gauta den fagra Viking Age Sweden
1834 Adam Oehlenschläger Dronning Margareta Union Period Denmark
1834 Gustaf Henrik Mellin Helena Wrede Age of Discord Sweden
1834 Wilhelm Holst Christian den Anden Age of Discord Denmark
1835 Wilhelm Holst Slaget i Kjøgebugt Age of Discord Denmark
1835 Pehr Sparre Adolf Findling, eller tre år under drottning Kristinas regering Age of Discord Sweden
1835 Anna Catharina Berlin Försakelsen High Middle Ages Sweden
1835 August Bournonville Valdemar High Middle Ages Denmark
1835 B.S. Ingemann Prins Otto af Danmark og hans Samtid High Middle Ages Denmark
1836 Karl af Kullberg Svenskarne i Neapel High Middle Ages Sweden
1836 Bernhard Von Beskow Torkel Knutsson High Middle Ages Sweden
1836 B.S. Ingemann Dronning Margrete Union Period Denmark
1836 Frederika Bremer Trälinnan Norse Antiquity Sweden
1836 Pehr Henrik Ling Tirfing Norse Antiquity Sweden
1836 Edvard Fredrik von Saltza De siste folkungarne eller grundläggningen af S:ta Clara kloster Union Period Sweden
1837 Anna Catharina Berlin Jörgen Krabbe Age of Discord Sweden
1837 Bernhard Von Beskow Kung Birger och hans ätt High Middle Ages Sweden
1837 Andreas Munch Kong Sverres Ungdom High Middle Ages Norway
1837 B.S. Ingemann Holger Danske Viking Age Denmark
1837 Maurits Hansen Hakon Athelstan Viking Age Norway
1837 Johan Storm Wang Skottertoget eller Slaget ved Kringen Age of Discord Norway
1838 Theodor Vilhelm Rumohr Jakob Danefærd Age of Discord Denmark
1838 Bernhard Von Beskow Gustaf Adolf i Tyskland Age of Discord Sweden
1838 Johan Storm Wang Kong Sverre eller Hakon Sverresøns første Kjærlighed High Middle Ages Norway
1838 Henrik Wergeland Hytten eller Kristian IIdens Afreise fra Norge Union Period Norway
1838 Adam Oehlenschläger Olaf den hellige Viking Age Denmark
1839 Karl af Kullberg Gustaf den tredje och hans hof Age of Discord Sweden
1839 Henrik Hertz Valdemar Atterdag High Middle Ages Denmark
1839 Adam Oehlenschläger Knud den store High Middle Ages Denmark
1839 Niklas Hans Thomson Axel Rehnkrona Age of Discord Sweden
1839 Theodor Vilhelm Rumohr Odins Ankomst til Norden Norse Antiquity Denmark
1839 Peder Ditlev Faber Alfsol Norse Antiquity Denmark
1840 Johan Briem Riddern Niels Ebbesen High Middle Ages Denmark
1840 Carl Bernhard Gamle Minder Age of Discord Denmark
1840 Rolf Olsen Den siste viking High Middle Ages Norway
1841 Carit Etlar Madsalune Age of Discord Denmark
1841 Carsten Hauch Svend Grathe High Middle Ages Denmark
1841 Olav Dahl Kjærligheds magt eller Slaget ved Solskjel Norse Antiquity Norway
1841 Adam Oehlenschläger Ørvarodds saga Norse Antiquity Denmark
1841 Sille Beyer Ingolf og Valgerd Viking Age Denmark
1841 Sofia Henrika Lundequist Gustaf Wasa Union Period Sweden
1842 Carl von Zeipel Två herrar och en narr Age of Discord Sweden
1843 August Bournonville Erik Menveds Barndom High Middle Ages Denmark
1843 Carl von Zeipel Malkolm Sinclairs Mord Age of Discord Sweden
1844 Magnus Jacob Crusenstolpe Morianen Age of Discord Sweden
1844 Carl Wilhelm Böttiger Asarne i Delphi Norse Antiquity Sweden
1844 Anna Catharina Berlin Rosensparreska ättens utgång Age of Discord Sweden
1844 Hans Ørn Blom Tordenskjold Age of Discord Norway
1844 Henrik Hertz Tordenskjold i Dynekilen Age of Discord Denmark
1844 Theodor Vilhelm Rumohr Peter Tordenskjold Age of Discord Denmark
1844 Adam Oehlenschläger Erik Glipping High Middle Ages Denmark
1844 Johan Sebastian Welhaven Nyere digte Norse Antiquity Norway
1844 Anton Martini Olger Danske Norse Antiquity Denmark
1845 Gustaf Henrik Mellin Ulla Fersen Age of Discord Sweden
1845 Carl David Arfwedson Konung Carl XI Age of Discord Sweden
1845 Thure Gustaf Rudbeck Qvinnorånet High Middle Ages Sweden
1845 Thure Gustaf Rudbeck Den bannlyste Union Period Sweden
1845 Thure Gustaf Rudbeck Dödsfienderne Union Period Sweden
1845 Carl von Zeipel Carl XI Age of Discord Sweden
1846 B.W. Michael Gustav III Age of Discord Norway
1846 Carl von Zeipel Vasa-ättlingarne Age of Discord Sweden
1846 Carl von Zeipel Cecilia Wasa Age of Discord Sweden
1846 Gunnar Hyltén-Cavallius Dackefejden Age of Discord Sweden
1846 August Blanche Engelbrekt och hans dalkarlar Union Period Sweden
1846 Theodor Vilhelm Rumohr Niels Juel Age of Discord Denmark
1846 Conrad Nicolai Schwach Samlede dikter Norse Antiquity Norway
1846 Johan Börjesson Erik den fjortonde Age of Discord Sweden
1846 Johan Storm Wang Den navnløse Age of Discord Norway
1846 Vilhelm Frederik Palmblad Aurora Königsmark och hennes slägt Age of Discord Sweden
1847 C.J.L. Almqvist Herrarne på Ekolsund Age of Discord Sweden
1847 C.J.L. Almqvist Syser och bror Age of Discord Sweden
1847 Carl von Zeipel Seton: en skildring från slutet av förra århundradet Age of Discord Sweden
1847 Carolina Wilhelmina Stålberg Hedvig Charlotta Nordenflycht Age of Discord Sweden
1847 Louis Gerhard De Geer Carl XII:s page Age of Discord Sweden
1847 Johan Börjesson Erik den fjortondes son Age of Discord Sweden
1847 Anders Lindeberg Junker Carl High Middle Ages Sweden
1847 Nicolai Bierfreund Søtoft Knud den hellige High Middle Ages Denmark
1847 Julius Axel Kiellman-Göransson Den blifvande konungen : romantiserad berättelse Age of Discord Sweden
1847 Carl Bernhard Krøniker fra Kong Christian II’s Tid Union Period Denmark
1847 Constance Hultin Aslögs saga Norse Antiquity Sweden
1847 Pehr Sparre Kungslena-Färden High Middle Ages Sweden
1847 Pehr Sparre Standaret Age of Discord Sweden
1847 Carl Fredrik Ridderstad Carl IX Age of Discord Sweden
1848 Carl Fredrik Ridderstad Drottning Kristina i Italien Age of Discord Sweden
1848 Carl Fredrik Ridderstad Svarta handen Age of Discord Sweden
1848 Julius Axel Kiellman-Göransson Trollets son High Middle Ages Sweden
1848 B.W. Michael Sanct Olafs Dag Viking Age Norway
1848 J.M.G. Hollard Nielsen Ridder Niels Ebbesen. Danmarks Befrier. High Middle Ages Denmark
1848 J.M.G. Hollard Nielsen Erik Eiegod High Middle Ages Denmark
1848 Carl David Arfwedson Wadstena kloster Union Period Sweden
1848 Carolina Wilhelmina Stålberg Catharina Månsdotter Age of Discord Sweden
1849 Carl Fredrik Ridderstad Drabanten Age of Discord Sweden
1849 Carolina Wilhelmina Stålberg Drottning Filippa Age of Discord Sweden
1849 Anders Lindeberg Den oskärade helgedommen High Middle Ages Sweden
1849 Gustaf Henrik Mellin Jacob Casimir De la Gardie Age of Discord Sweden
1849 Gustaf Henrik Mellin Tåget öfver Store Bält Age of Discord Sweden
1849 Christian Hviid Bredahl Knud Svendssøn High Middle Ages Denmark
1849 C.J.L. Almqvist Sviavigamal Norse Antiquity Sweden
1849 Adam Oehlenschläger Regnar Lodbrok Norse Antiquity Denmark
1849 Carl von Zeipel De sammansvurne eller Mord och kröning Age of Discord Sweden
1849 Carsten Hauch Saga om Thorvald Vidførle Viking Age Denmark
1850 Magnus Jacob Crusenstolpe Huset Tessin Age of Discord Sweden
1850 Pehr Sparre Sjö-kadetten i konung Gustaf III:s tid Age of Discord Sweden
1850 Theodor Vilhelm Rumohr Grevens Fejde Age of Discord Denmark
1850 Carsten Hauch Marsk Stig High Middle Ages Denmark
1850 Carl Bernhard Krønniker fra Kong Erik af Pommerns Tid Union Period Denmark
1850 Christian Monsen Dronning Gyda Viking Age Norway
1850 Jeanette Stjernström Carl XII vid Pultava eller Sista resursen Age of Discord Sweden
1850 Carolina Wilhelmina Stålberg Lasse Lucidor Age of Discord Sweden
1851 Carolina Wilhelmina Stålberg Familjen Skytte Age of Discord Sweden
1851 Seyer Beyer Hagbart og Signe Norse Antiquity Denmark
1851 Carolina Wilhelmina Stålberg Fru Stälsvärd Age of Discord Sweden
1852 Carolina Wilhelmina Stålberg Min söta Clas Age of Discord Sweden
1852 Carsten Hauch Tycho Brahes Ungdom Age of Discord Denmark
1852 Kristian Arentzen Gunløg Ormetunge Norse Antiquity Denmark
1852 P.A. Jensen Olaf i Venden Viking Age Norway
1852 Carl Fredrik Ridderstad Fursten Age of Discord Sweden
1853 Rolf Olsen Anna Kolbjørnsdatter Age of Discord Norway
1853 Benedicte Arnesen Kall Grev Bothwell i Norge Age of Discord Denmark
1853 Carit Etlar Gjøngehøvdingen Age of Discord Denmark
1853 Anders Herman Bjursten Gyltas grotta High Middle Ages Sweden
1853 Kristian Arentzen Knut den hellige High Middle Ages Denmark
1854 Jeanette Stjernström Fyra dagar af konung Gustaf III:s regering Age of Discord Sweden
1854 Anders Herman Bjursten Öfverste Stobée Age of Discord Sweden
1854 Oscar Wijkander Lucidor Age of Discord Sweden
1854 Carl Georg Starbäck Vasa Union Period Sweden
1854 Sofi Bolander Georg Bogislaus Age of Discord Sweden
1855 Jeanette Stjernström Drottning Kristina Age of Discord Sweden
1855 Carit Etlar Vaabenmesteren Age of Discord Denmark
1855 Carit Etlar Dronningens vagtmester Age of Discord Denmark
1855 Sofi Bolander Bröderne Age of Discord Sweden
1855 Andreas Munch En aften paa Giske Viking Age Norway
1855 Tyge Becker Claus Limbek High Middle Ages Denmark
1856 Anders Herman Bjursten Minnen från Gripsholm Age of Discord Sweden
1856 Hedvig Von Numers På Gröna Lund Age of Discord Sweden
1856 Johan Börjesson Solen sjunker Union Period Sweden
1856 Ulrika von Strussenfelt Pehr Brahe den yngre Age of Discord Sweden
1856 J.J.F. Friis Svenskerne på Lolland Age of Discord Denmark
1856 Carl Fredrik Ridderstad Drottning Lovisa Age of Discord Sweden
1857 J.J.F. Friis Fiskelars Age of Discord Denmark
1857 Ulrika von Strussenfelt Bröderne eller 1808 och 1809 Age of Discord Sweden
1857 Jeanette Stjernström Konung Karl X Gustav Age of Discord Sweden
1857 Viktor Rydberg Fribytaren på Östersjön Age of Discord Sweden
1857 Henrik Ibsen Fru Inger til Østraat Age of Discord Norway
1857 Tyge Becker En Familiehistorie. Fortidsminder fra Jylland Age of Discord Denmark
1857 Christian Monsen Gulbrandsdølerne Age of Discord Norway
1857 Bjørnstjerne Bjørnson Mellem slagene High Middle Ages Norway
1857 Ludvig Joseph Flamand Peter Griffenfeldt eller fængslet paa Munkholm Age of Discord Denmark
1858 J.J.F. Friis Lybekkerne i Nakskov Union Period Denmark
1858 Bjørnstjerne Bjørnson Halte Hulda High Middle Ages Norway
1858 Wilhelm Gumælius Engelbrekt Union Period Sweden
1858 Anders Herman Bjursten Gefion Norse Antiquity Sweden
1858 Tyge Becker Bondekrigen Union Period Denmark
1858 Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland Viking Age Norway
1858 Johan Börjesson Ur Karl XII:s ungdom Age of Discord Sweden
1858 Eva Brag Sigurd och Brynhilda Norse Antiquity Sweden
1859 Ulrika von Strussenfelt Magnus Stenbock Age of Discord Sweden
1859 Ulrika von Strussenfelt Paykull Age of Discord Sweden
1859 Johan Peter Nyberg Ebba Folkunge Union Period Sweden
1859 Hedvig Von Numers Ett äfventyr i Humlegården på Carl Israel Hallmans tid Age of Discord Sweden
1859 Kristian Elster Fra Fjorden Viking Age Norway
1859 Carolina Wilhelmina Stålberg Eleonora Age of Discord Sweden
1859 Carolina Wilhelmina Stålberg Gustaf III och hans omgifning Age of Discord Sweden
1859 C.D. Krag Danmarks Befrielse, eller Halfdan og Guritha Viking Age Denmark
1860 C.D. Krag Leirekongens Datter og Kong Siger Viking Age Denmark
1860 Michael Giørup Asker Ryg High Middle Ages Denmark
1860 Carolina Wilhelmina Stålberg Den sista abbedissan Age of Discord Sweden
1860 Ulrika von Strussenfelt Arfgodset Age of Discord Sweden
1860 Octavia Carlén Birger Ulfssons löfte Age of Discord Sweden
1860 Henrik af Trolle Skeppet Ölands flagga Age of Discord Sweden
1860 Fr. Holmer Drot og Marsk High Middle Ages Denmark
1860 Johan Lauritz Sundt Niels Lykke Age of Discord Norway
1860 Johan Jolin Ung-Hanses dotter High Middle Ages Sweden
1860 Andreas Munch Kongehallen i Bergen High Middle Ages Norway
1860 Pehr Thomasson Kungens första Age of Discord Sweden
1860 Emilie Risberg Rolf och Alfhild eller De första kristna i Sverige Viking Age Sweden
1861 Andreas Munch Pigen fra Norge High Middle Ages Norway
1861 Carolina Wilhelmina Stålberg Christina, drottning af Sverige Age of Discord Sweden
1861 Johan Börjesson Brödraskulden. Erik XIV, senare afdelningen Age of Discord Sweden
1861 Bjørnstjerne Bjørnson Kong Sverre High Middle Ages Norway
1861 August Bournonville Valkyrien Norse Antiquity Denmark
1861 Emilie Zogbaum Kong Olaf og Hedningerne Viking Age Norway
1861 Ulrika von Strussenfelt Templet Age of Discord Sweden
1861 Johan Peter Nyberg Nattens dotter Age of Discord Sweden
1861 Emilie Risberg Varnhems ros Age of Discord Sweden
1861 Hedvig Von Numers Stora verldens Age of Discord Sweden
1862 Tyge Becker To Fortællinger fra Enevældens Barndom Age of Discord Denmark
1862 Sofi Bolander Gunstlingarne Age of Discord Sweden
1862 Sofi Bolander Johan Gyllenstjerna Age of Discord Sweden
1862 Carit Etlar Krøniker Age of Discord Denmark
1862 Carit Etlar I Dynekilen Age of Discord Denmark
1862 Bjørnstjerne Bjørnson Sigurd Slembe High Middle Ages Norway
1862 Carsten Hauch Valdemar Atterdag High Middle Ages Denmark
1862 Nils Arfwidsson Ett år af Gustaf III :s regering Age of Discord Sweden
1863 Carolina Wilhelmina Stålberg Bröderna Stålkrona Age of Discord Sweden
1863 Maximilian Axelson Hans Våghals Age of Discord Sweden
1863 Octavia Carlén Kung Eriks gästabud Age of Discord Sweden
1863 Frans Hedberg Dagen gryr Union Period Sweden
1863 Carit Etlar Heverts Krønike Age of Discord Denmark
1863 Edvard Meyer Christian den Fjerde og hans Slægt Age of Discord Denmark
1863 Theodor Vilhelm Rumohr Historiske Billeder fra Christian den Fjerdes Tid Age of Discord Denmark
1863 Johan Christopher Brun Magnus den gode High Middle Ages Norway
1863 Kristian Elster Audun Hugleikson High Middle Ages Norway
1863 Kristian Elster Eystein Meyla High Middle Ages Norway
1863 Henrik Ibsen Kongsemnerne High Middle Ages Norway
1863 Hedvig Von Numers Andeskådaren Age of Discord Sweden
1864 Edvard Meyer Niels Ebbesen High Middle Ages Denmark
1864 Hedvig Von Numers Agatringen Age of Discord Sweden
1864 Oscar Wijkander Amarantherorden Age of Discord Sweden
1864 Andreas Munch Hertug Skule High Middle Ages Norway
1864 Aasmund Olavsson Vinje Olaf Digre Viking Age Norway
1864 Carl Fredrik Ridderstad Stolts Elisif High Middle Ages Sweden
1864 Carsten Hauch Fortælling om Haldor Viking Age Denmark
1864 Theodor Hagberg Karl den tolfte Age of Discord Sweden
1865 Frans Hedberg Bröloppet på Ulfåsa High Middle Ages Sweden
1865 Ulrika von Strussenfelt Svedenborgs guddotter Age of Discord Sweden
1865 Ilia Fibiger Niels Ebbesen High Middle Ages Denmark
1865 Dan Holger Danskes Hjemkomst Norse Antiquity Denmark
1865 Carl Fredrik Ridderstad Ekenäs Age of Discord Sweden
1866 Beatus Dodt Niels Sparre. Erindringer fra Frederik den Femtes Tid Age of Discord Denmark
1866 Theodor Hagberg Karl den elfte Age of Discord Sweden
1866 Ludvig Josephson Marsk Stigs döttrar High Middle Ages Sweden
1867 Alfred Flinch Kong Sigurd Völsung og hans Sønner Norse Antiquity Denmark
1867 Frans Hedberg Hertig Magnus och sjöjungfrun Age of Discord Sweden
1867 H.F. Ewald Svenskerne på Kronborg Age of Discord Denmark
1868 Frans Hedberg Wasa-arfvet Age of Discord Sweden
1868 August Bournonville Thrymskviden Norse Antiquity Denmark
1868 Carl Georg Starbäck Engelbrekt Engelbrektsson Union Period Sweden
1869 Carolina Wilhelmina Stålberg Emerentia Ruth Age of Discord Sweden
1870 Henrik af Trolle Sjö-officeren Age of Discord Sweden
1870 Carit Etlar Tranens varsel Union Period Denmark
1870 Bjørnstjerne Bjørnson Arnljot Gelline Viking Age Norway
1870 Edvard Bäckström Fången på Kallö Union Period Sweden
1870 Oscar Wijkander En konung! Age of Discord Sweden
1871 Henrik Ibsen Terje Vigen Age of Discord Norway
1871 H.F. Ewald Den skotske Kvinde på Tjele Age of Discord Denmark
1871 Mathilda Lundström Kristina Gyllenstjerna Union Period Sweden
1871 Carl Georg Starbäck Nils Bosson Sture Union Period Sweden
1872 Henrik af Trolle Kapten Thomas Darell Age of Discord Sweden
1872 Carit Etlar Tordenskjold i Marstrand Age of Discord Denmark
1872 Bjørnstjerne Bjørnson Sigurd Jorsalfar High Middle Ages Norway
1872 Herman Hörner Drottning Christinas första natt i Rom Age of Discord Sweden
1873 Bjørnstjerne Bjørnson Kong Eystein High Middle Ages Norway
1874 Henrik af Trolle Gustaf III:s testamente eller 1792 och 1815 Age of Discord Sweden
1874 Carit Etlar Viben Peter Age of Discord Denmark
1875 Kristofer Janson Fraa Dansketidi Age of Discord Norway
1875 Andreas Munch Fangen paa Munkholmen Age of Discord Norway
1875 H.F. Ewald Knud Gyldenstjerne Union Period Denmark
1876 Julius Villiam Gudmand-Høyer Sorte Ellen og hendes søn Age of Discord Denmark
1876 J.P. Jacobsen Fru Marie Grubbe Age of Discord Denmark
1876 Mathilda Lundström Grim Viking Viking Age Sweden
1876 Just Gude-Smith Olaf den hellige Viking Age Norway
1876 Ernst Wallmark Blenda High Middle Ages Sweden
1877 H.F. Ewald Niels Brahe Union Period Denmark
1877 Carit Etlar Fangen paa Kalø Union Period Denmark
1877 Frans Hedberg Vikingarne Viking Age Sweden
1878 Aurora Ljungstedt Linné i Upsala och i Amsterdam Age of Discord Sweden
1878 Henrik af Trolle Östersjöns konung Age of Discord Sweden
1878 August Strindberg Mäster Olof Age of Discord Sweden
1878 Magdalena Thoresen Kristoffer Valkendorf og Hanseaterne Age of Discord Norway
1878 Christian Richardt Drot og Marsk High Middle Ages Denmark
1878 Bodvar Fredrik Johannes Brochmann Håkon Adalsteinsfostre Viking Age Norway
1879 Carl Georg Starbäck Lifknektens berättelser om händelser ur Gustaf II Adolfs historia Age of Discord Sweden
1879 Peter Marius Petersen I Hjørungavåg Viking Age Norway
1880 Octavia Carlén Hjeltemod och ädelmod Age of Discord Sweden
1880 Holger Drachmann Peder Tordenskjold Age of Discord Denmark
1880 H.F. Ewald Anne Hardenberg Age of Discord Denmark
1880 Carit Etlar Salomon Baadsman Age of Discord Denmark
1880 M.W. Brun Ridderen af Randers Bro High Middle Ages Denmark
1880 Louise Stjernström Smedsonen från Örebro Age of Discord Sweden
1880 Louise Stjernström Gustaf II Adolfs ungdom Age of Discord Sweden
1881 Louise Stjernström En ädel drottning Age of Discord Sweden
1881 Louise Stjernström Carl XII:s drabant Age of Discord Sweden
1881 Louise Stjernström Iliana Age of Discord Sweden
1881 Octavia Carlén På villovägar Age of Discord Sweden
1881 Ragnar Pihlstrand Fänrik Flinks minnen Age of Discord Sweden
1882 Henrik af Trolle Krona och törne Age of Discord Sweden
1882 Ragnar Pihlstrand Fröken Bärfeldts hemlighet Age of Discord Sweden
1882 Ragnar Pihlstrand Birger Jarls söner High Middle Ages Sweden
1882 Emilie Lundberg Frihetsvännerna Age of Discord Sweden
1883 Ragnar Pihlstrand Snapphanens bröllop Age of Discord Sweden
1883 Octavia Carlén Alf den sterke Norse Antiquity Sweden
1883 Louise Stjernström Kung Gustaf och silfverskon Age of Discord Sweden
1883 Louise Stjernström Stenbocken och getabocken Age of Discord Sweden
1884 Louise Stjernström Gamle Hurtig Age of Discord Sweden
1884 Louise Stjernström Liten, men naggande god Age of Discord Sweden
1884 Ragnar Pihlstrand Nils Dacke Age of Discord Sweden
1884 H.F. Ewald Valdemartoget High Middle Ages Denmark
1884 Karl Gjellerup Brynhild Norse Antiquity Denmark
1885 Olaf Poulsen Erik Ejegods Pilgrimsfærd High Middle Ages Denmark
1885 Ragnar Pihlstrand Ivan Mazeppa Age of Discord Sweden
1885 H.F. Ewald Dronningens jomfruer Union Period Denmark
1885 Ragnar Pihlstrand Fornforskarens sagor och berättelser ur vårt lands historia Norse Antiquity Sweden
1886 H.F. Ewald Niels Ebbesøn High Middle Ages Denmark
1886 Laura Kieler En Oppositionsmand Age of Discord Denmark
1887 Jenny Blicher Olav Trygvason Viking Age Denmark
1888 H.F. Ewald Griffenfeld Age of Discord Denmark
1888 Karl Gjellerup Hagbart og Signe Norse Antiquity Denmark
1888 Louise Stjernström Sten Sture den äldre och hans samtida Union Period Sweden
1889 Jenny Blicher Christian den Anden Age of Discord Denmark
1889 Louise Stjernström Svante Nilsson Sture och hans samtida Union Period Sweden
1889 Carl Georg Starbäck Mäster Olofs bröllop Age of Discord Sweden
1889 Vitle Vislie Utan Hovding Age of Discord Norway
1890 Rudolf Muus Bruden fra Romsdal Age of Discord Norway
1890 H.F. Ewald Caroline Mathilde Age of Discord Denmark
1890 Adolf Langsted Willemoes Age of Discord Denmark
1890 Per August Lindholm Gustaf Wasa och westmanländingen eller Sköldemärket Union Period Sweden
1890 Per August Lindholm Hans Wåghals Age of Discord Sweden
1890 Per August Lindholm Hans Rödskägg och Erik Skeppare eller Johan III och ångermanländingen Age of Discord Sweden
1890 Per August Lindholm Gustaf II Adolf och helsingen Age of Discord Sweden
1890 Louise Stjernström Sten Sture den yngre och Kristina Gyllenstjerna Union Period Sweden
1891 Louise Stjernström Gustaf Wasa och hans samtida Union Period Sweden
1891 Rudolf Muus Svenskerne paa Norderhov Age of Discord Norway
1891 Viktor Rydberg Vapensmeden Age of Discord Sweden
1891 Jon Flatabø Olav Trygvason Viking Age Norway
1892 Louise Stjernström Erik XIV och Johan III Age of Discord Sweden
1892 Mathilda Lundström För hundra år sedan Age of Discord Sweden
1892 H.F. Ewald Clara Bille Age of Discord Denmark
1892 Per August Lindholm Petter Ros Age of Discord Sweden
1892 Marie Sophie Schwartz Bellmans skor Age of Discord Sweden
1893 Per August Lindholm Kung Erik och blekingsflickan Age of Discord Sweden
1893 Carit Etlar I løndom Age of Discord Denmark
1893 Antonette Meyn Svundne tider Age of Discord Norway
1893 Karl Gjellerup Kong Hjarne Skjald Norse Antiquity Denmark
1893 Rudolf Muus Søstrene paa Østraat Union Period Norway
1893 Rudolf Muus Kong Olaf og hans Mænd Viking Age Norway
1894 Kristofer Janson De fredløse Age of Discord Norway
1894 Ragnar Pihlstrand Jernhandsken Age of Discord Sweden
1894 Carl Snoilsky Svenska bilder Age of Discord Sweden
1894 Vilhelm Østergaard Danmarks Vovehals Age of Discord Denmark
1894 Holger Drachmann Vølund Smed Norse Antiquity Denmark
1894 Daniel Fallström Gustaf II Adolf Age of Discord Sweden
1895 Elisabeth Schøyen Hellig Olaf Viking Age Norway
1895 Rudolf Muus Fribytteren paa Vesterhavet Age of Discord Norway
1895 Rudolf Muus Gildet paa Nykøping Slot Union Period Norway
1895 Rudolf Muus Kongemordet i Bergen, eller Borgerkrigens Rædsler High Middle Ages Norway
1895 Rudolf Muus Kongesønnen fra Færøerne High Middle Ages Norway
1895 H.F. Ewald Leonora Kristina Age of Discord Denmark
1895 Vilhelm Østergaard Tyge Brahe Age of Discord Denmark
1896 Johannes V. Jensen Taterkongens ni Sønner og deres Blodhævn Union Period Denmark
1896 Louise Stjernström Karl och Sigismund Age of Discord Sweden
1896 Harald Molander En lyckoriddare Age of Discord Sweden
1896 Daniel Fallström Ur Gustaf Wasas saga Age of Discord Sweden
1896 Antonette Meyn En Kjærligheds-Historie fra gamle Dage Age of Discord Norway
1896 Victor Hugo Wickström Arnliot Gällina Viking Age Sweden
1896 Karen Sundt Kommandantens Datter Age of Discord Norway
1897 Johannes V. Jensen Hakon Blodøxes Bedrifter Viking Age Denmark
1897 Louise Stjernström Gustaf II Adolf och hans samtida Age of Discord Sweden
1897 Svend Leopold Prinsesse Charlotte Age of Discord Denmark
1897 Verner von Heidenstam Karolinerna I Age of Discord Sweden
1897 Ragnar Pihlstrand Magnus Smek High Middle Ages Sweden
1897 Johan Bojer Olaf den hellige Viking Age Norway
1898 Rudolf Muus Sinklartoget Age of Discord Norway
1898 Rudolf Muus Ravn den fredløse High Middle Ages Norway
1898 H.F. Ewald Christian den anden Union Period Denmark
1898 Verner von Heidenstam Karolinerna II Age of Discord Sweden
1898 Ragnar Pihlstrand Albrecht af Mecklenburg Union Period Sweden
1899 Sophie Elkan John Hall Age of Discord Sweden
1899 Louise Stjernström Christiana Oxenstjerna Age of Discord Sweden
1899 Carl August Cederborg Göngehöfdingen och snapphanarne Age of Discord Sweden
1899 Ragnar Pihlstrand Halolas hemligheter Age of Discord Sweden
1899 Adolf Langsted Kristian den Fjerde Age of Discord Denmark
1899 August Strindberg Folkungasagan High Middle Ages Sweden
1899 Ragnar Pihlstrand Drottning Margareta Union Period Sweden
1899 August Strindberg Gustaf Vasa Union Period Sweden
1899 Adolf Paul Kristian II Union Period Sweden
1899 Adolf Paul Karin Månsdotter Age of Discord Sweden
1899 Rudolf Muus Olaf Trygvessøns Helteliv Viking Age Norway
1899 Rudolf Muus Kongesønnen fra Ringerike High Middle Ages Norway
1899 Elisabeth Schøyen Magnus den gode High Middle Ages Norway
1899 Elisabeth Schøyen Harald Haardrade Viking Age Norway
1899 Jon Flatabø Jostedals-Rypen High Middle Ages Norway
1900 Carl August Cederborg Den siste snapphanen Age of Discord Sweden
1900 Carl August Cederborg Karl IX på Ljungby Age of Discord Sweden
1900 August Strindberg Erik XIV Age of Discord Sweden
1900 August Strindberg Gustaf Adolf Age of Discord Sweden
1900 Oscar Levertin Magistrarne i Österås Age of Discord Sweden
1900 Carit Etlar Karl den Tolvtes stjerne og andre fortællinger Age of Discord Denmark
1900 Per Sivle Svoldr Viking Age Norway
1901 Carl August Cederborg Dufvans dotter Age of Discord Sweden
1901 August Strindberg Carl XII Age of Discord Sweden
1901 Johan Breda Bull Tordenskjold Age of Discord Norway
1901 Kristofer Janson Middelalderlige bileder High Middle Ages Norway
1901 Verner von Heidenstam Hellige Birgittas pilgrimsfärd High Middle Ages Sweden
1901 Johan Breda Bull Dyveke i Norge Union Period Norway
1901 August Strindberg Engelbrekt Union Period Sweden
1901 Johannes V. Jensen Kongens Fald Union Period Denmark
1901 P.M. Gjærder Fru Ragnhild Erlingsdotter til Giske Viking Age Norway
1901 Elisabeth Schøyen Dronning Margrethe Union Period Norway
1902 Elisabeth Schøyen Kong Sverre High Middle Ages Norway
1902 Johan Breda Bull Fra Fru Ingers Tid Age of Discord Norway
1902 Sophie Breum Fuldtro Sind Age of Discord Denmark
1902 Svend Leopold Enevold Brandt Age of Discord Denmark
1902 August Strindberg Gustaf III Age of Discord Sweden
1902 Peter Marius Petersen Oldingen paa Kallundborg Age of Discord Norway
1902 Rudolf Muus Karl XII for Akershus og Fredriksten Age of Discord Norway
1902 Rudolf Muus Slaget paa Svenskesletten Age of Discord Norway
1902 Kristofer Janson Asgeir Kongsson High Middle Ages Norway
1902 Johan Breda Bull Dyveke i Danmark Union Period Norway
1903 Johan Breda Bull Jomfruerne på Østraat Age of Discord Norway
1903 August Strindberg Kristina Age of Discord Sweden
1903 Frans Hedberg Sten Stures löfte Union Period Sweden
1904 Olaf Benneche Marie Louise Reventlow Age of Discord Norway
1904 Ivar Sæter Hans Nilsen Hauge Age of Discord Norway
1904 Johan Breda Bull Kong Kristjern Tyran Union Period Norway
1904 Sophie Elkan Konungen: en sannsaga, del 1 Age of Discord Sweden
1904 Sophie Elkan Konungen: en sannsaga, del 2 Age of Discord Sweden
1904 Ernst Didring Ingjald Illråde Norse Antiquity Sweden
1905 Svend Leopold Prins af Danmark Age of Discord Denmark
1905 Ragnar Pihlstrand Bondesonen Age of Discord Sweden
1905 Ragnar Pihlstrand Gustaf II Adolf och Ebba Brahe Age of Discord Sweden
1905 Ragnar Pihlstrand “Ryssen är öfver oss!” Age of Discord Sweden
1905 Børge Janssen Jomfruen fra fra Lucca Age of Discord Denmark
1905 Børge Janssen Kongelig naade Age of Discord Denmark
1905 Ragnar Pihlstrand Tordenskjolds spikklubba Age of Discord Sweden
1905 Johan Breda Bull Christian Fredrik Age of Discord Norway
1905 Just Gude-Smith Under Haldens Beleiring Age of Discord Norway
1905 Verner von Heidenstam Folke Filbyter High Middle Ages Sweden
1905 Ragnar Pihlstrand Kristian Tyrann och Jörgen Kock Union Period Sweden
1905 Sven Lange Marie Grubbe Age of Discord Denmark
1906 Børge Janssen Prinsessen Age of Discord Denmark
1906 Ragnar Pihlstrand En ärelös riddare High Middle Ages Sweden
1906 Ragnar Pihlstrand Från Kallö fångtorn till Stockholms konungaborg Union Period Sweden
1907 Verner von Heidenstam Bjälboarvet High Middle Ages Sweden
1907 Thit Jensen Prins Nilaus af Danmark Viking Age Denmark
1908 Johan Austbø Einar Tambeskjelvar Viking Age Norway
1908 Ernst Didring Två konungar Age of Discord Sweden
1908 Johan Breda Bull Hans Nielsen Hauge Age of Discord Norway
1908 Børge Janssen Christine af Danmark Age of Discord Denmark
1908 H. Wiers-Jenssen Anne Pedersdotter Age of Discord Norway
1908 Hulda Garborg Sigmund Bresteson Viking Age Norway
1909 Børge Janssen Christine af Milano Age of Discord Denmark
1909 Ragnar Pihlstrand Samvetets dom Age of Discord Sweden
1909 Ragnar Pihlstrand Från Poltava till Bender Age of Discord Sweden
1909 Laura Kieler Det stenholt Gods: et Sagn fra Stormnatten 1659 Age of Discord Denmark
1910 Sophie Elkan Jacob Jan Age of Discord Sweden
1910 Sophie Elkan Kungamörderan Age of Discord Sweden
1910 Børge Janssen Bente Gyldenløve Age of Discord Denmark
1910 Ragnar Pihlstrand Kungliga skuggor Age of Discord Sweden
1911 Olaf Benneche Rygnestadgutten Age of Discord Norway
1911 Børge Janssen Ulrika Eleonora. Danskens Datter. Svenskens Moder. Age of Discord Denmark
1911 Theodor Ewald Støvlet Cathrine Age of Discord Denmark
1911 Ragnar Pihlstrand Hattar och mössor Age of Discord Sweden
1911 Theodor Ewald Cæcilie Jakobsdatter Union Period Denmark
1911 Theodor Ewald Edele Jernskjæg Union Period Denmark
1912 Børge Janssen Christine af Lothringen Age of Discord Denmark
1912 Carl August Cederborg Grevefejden Age of Discord Sweden
1912 Ragnar Pihlstrand Anno 1812 Age of Discord Sweden
1912 Rudolf Muus Skottertoget til Norge 1612 Age of Discord Norway
1913 Børge Janssen En Roman fra Rosenborg Age of Discord Denmark
1913 Carl August Cederborg Dackefejden Age of Discord Sweden
1913 Carl August Cederborg Kopparskrinet Age of Discord Sweden
1913 Carl August Cederborg Snapphaneblod Age of Discord Sweden
1913 Carl August Cederborg De tolv apostlarne eller Jakob Bagges skatt Age of Discord Sweden
1913 Carl August Cederborg Silverhättan High Middle Ages Sweden
1914 Børge Janssen Prinsessens Kammerherre Age of Discord Denmark
1914 Carl August Cederborg Svante Stensson Sture Age of Discord Sweden
1914 M.B. Landstad Harald Haarfager Viking Age Norway
1915 Børge Janssen Don Erik Age of Discord Denmark
1915 Carl August Cederborg Drabanten Age of Discord Sweden
1915 Olav Sletto Loke Norse Antiquity Norway
1915 M.B. Landstad Snefrid Viking Age Norway
1916 Børge Janssen Kongens Grenader Age of Discord Denmark
1916 Olav Sletto Domen Norse Antiquity Norway
1917 Ernst Didring Gustav II Adolf Age of Discord Sweden
1917 Rudolf Muus Adelsjomfruen paa Fredrikshald Age of Discord Norway
1917 Børge Janssen Dronningens Gemak Age of Discord Denmark
1917 Olav Sletto Millom eldar Norse Antiquity Norway
1918 Børge Janssen Kong Frederik i Bologna Age of Discord Denmark
1918 Theodor Ewald Kai Lykke Age of Discord Denmark
1918 Sigurd Eldegard Knivarne Age of Discord Norway
1918 Severin Kvaale Kristian Lofthus Age of Discord Norway
1918 Børge Janssen Den fangne Frue. Af Christina Gyllenstiernas Saga Union Period Denmark
1918 Theodor Ewald Lavrids Vestenis Lykke: historisk Roman Union Period Denmark
1918 Olav Sletto Skyming Norse Antiquity Norway
1919 Børge Janssen Den fangne Lehnsmand. Af Søren Norbys Saga Age of Discord Denmark
1919 Olav Gullvåg Håløygabrand Viking Age Norway

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Invenīre: Discovery & Innovation in Pre-Modern Scandinavia

February 22- 23, 2019, Berkeley, California

Mainzer Beobachter

Weblog van Jona Lendering

The Woods Called

and I had to go

%d bloggers like this: